21 tỉnh, thành “sạch bóng” FDI

Vũ Minh

06:59 07/07/2015

BizLIVE -

Đã hết nửa đầu năm 2015 nhưng vẫn có tới 21 tỉnh, thành phố không thu hút được bất kỳ một dự án FDI nào. Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2015, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 5,49 tỷ USD, bằng 80,2% so với cùng kỳ năm 2014.

21 tỉnh, thành “sạch bóng” FDI

Ảnh minh họa.

Theo thông tin từ Cục Đầu tư nước ngoài, trong 6 tháng đầu năm 2015, chỉ có 42 tỉnh, thành phố có FDI, 21 địa phương còn lại không thu hút được thêm 1 đồng vốn FDI nào trong suốt nửa năm. 

Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2015, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 5,49 tỷ USD, bằng 80,2% so với cùng kỳ năm 2014.
Dưới đây là bảng xếp hạng thu hút FDI theo các chỉ số được BizLIVE minh họa:
Nguồn: Số liệu FIA/Minh họa: V.Minh  
 Nguồn: Số liệu FIA/Minh họa: V.Minh  
Tới 14 tỉnh, thành phố không có 1 dự án FDI nào tăng thêm vốn. Nguồn: Số liệu FIA/Minh họa: Vũ Minh   

VŨ MINH

BizLIVE - Gặp gỡ