15 ngày đầu năm, ngân sách Nhà nước bội chi 11,4 nghìn tỷ đồng

Linh Linh

16:09 27/01/2016

BizLIVE - Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2016 với mức bội chi là 254 nghìn tỷ đồng, tương đương 4,95% GDP, tăng 28.000 tỷ đồng so với năm 2015.

15 ngày đầu năm, ngân sách Nhà nước bội chi 11,4 nghìn tỷ đồng

Ảnh minh họa.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 1/2016 mới được Tổng cục Thống kê công bố, tổng thu ngân sách Nhà nước 15 ngày đầu tháng 1/2016 ước tính đạt 35,5 nghìn tỷ đồng, bằng 3,5% dự toán năm.
Trong đó, thu nội địa 27,3 nghìn tỷ đồng, bằng 3,5%; thu từ dầu thô 1,8 nghìn tỷ đồng, bằng 3,3%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 6,3 nghìn tỷ đồng, bằng 3,7%. 
Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 6,5 nghìn tỷ đồng, bằng 2,5% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 5,3 nghìn tỷ đồng, bằng 3,3%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 6,5 nghìn tỷ đồng, bằng 4,5%; thuế thu nhập cá nhân 1,9 nghìn tỷ đồng, bằng 3%; thuế bảo vệ môi trường 500 tỷ đồng, bằng 1,3%; thu tiền sử dụng đất 3,5 nghìn tỷ đồng, bằng 7%.
Tổng chi ngân sách Nhà nước 15 ngày đầu tháng này ước tính đạt 46,9 nghìn tỷ đồng, bằng 3,7% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển 7,5 nghìn tỷ đồng, bằng 2,9%; chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính 33,3 nghìn tỷ đồng, bằng 4%; chi trả nợ và viện trợ 6 nghìn tỷ đồng, bằng 3,9%.
Như vậy, trong nửa đầu tháng 1, ước tính ngân sách nhà nước đã bội chi 11,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 4,49% tổng mức bội chi dự kiến cho năm 2016.
Trước đó, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 đã chính thức thông qua Nghị quyết về dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2016 với mức bội chi là 254 nghìn tỷ đồng, tương đương 4,95% GDP, tăng 28.000 tỷ đồng so với năm 2015.

LINH LINH

Từ khóa: ngân sách, bội chi