11 tháng đầu năm 2015, TP.HCM nhập siêu 2,5 tỷ USD

Linh Lan

07:17 27/11/2015

BizLIVE -

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 11 tháng đầu năm 2015 của UBND TP.HCM, nhập siêu của thành phố trong 11 tháng đầu năm 2015 ước 2,5 tỷ USD.

 

11 tháng đầu năm 2015, TP.HCM nhập siêu 2,5 tỷ USD

Ảnh minh họa

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn trong tháng ước đạt 2,4 tỷ USD, tăng 13,8% so với cùng kỳ. Nếu không tính giá trị dầu thô, kim ngạch ước đạt 2,2 tỷ USD, tăng 33,4% so với cùng kỳ năm 2014.

Tính chung 11 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn thành phố ước đạt 27,7 tỷ USD, giảm 3,0% so với cùng kỳ. Nếu không tính giá trị dầu thô, kim ngạch ước đạt 24,3 tỷ USD, tăng 11,2% so với cùng kỳ. Trong 11 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu giảm chủ yếu là do giá trị mặt hàng dầu thô giảm so với cùng kỳ (giảm 48,9%, do giá bình quân giảm 48,2%).

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn trong tháng 11 ước đạt 2,8 tỷ USD, tăng 7,7% so với cùng kỳ. Tính chung 11 tháng, kim ngạch ước đạt 30,2 tỷ USD, tăng 8,6% so với cùng kỳ  năm 2014.

Bên cạnh đó, trong 11 tháng đầu năm 2015, doanh thu các hoạt động bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt 60.939 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ. Tính chung 11 tháng đầu năm, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ ước đạt 611.534,6 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2014.

Việc thực hiện tốt công tác quản lý thị trường và chương trình bình ổn thị trường góp phần kìm hãm chỉ số giá tiêu dùng, kết quả tháng 11 tăng 0,1% so với tháng trước, với 7 nhóm hàng tăng nhẹ so tháng trước, chủ yếu tăng ở các mặt hàng ôtô tăng tới 65,4% so với cùng kỳ và mặt hàng đá quý, kim loại tăng 35% so với cùng kỳ năm 2014.

Như vậy, chỉ số giá tiêu dùng 11 tháng đầu năm của TP.HCM khoảng 0,77%, so với mức 0,67% của 10 tháng đầu năm nay.

LINH LAN

BizLIVE - Gặp gỡ