Quyết liệt từ đầu năm để đảm bảo điện cho miền Nam

Bảo Ngọc

08:00 18/03/2017

BizLIVE - Ngay từ những ngày đầu năm, Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia (EVNNPT) và các đơn vị thành viên đã rốt ráo triển khai thực hiện kế hoạch năm 2017, đặc biệt là trong việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo cung ứng điện cho khu vực phía Nam.

Quyết liệt từ đầu năm để đảm bảo điện cho miền Nam

Năm 2017 các đơn vị thuộc EVNNPT phải tập trung hoàn thành đóng điện các công trình đầu tư xây dựng đúng tiến độ theo kế hoạch.

Sâu sát công trường
Theo ông Đoàn Tấn Phong - Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB), năm 2017, SPMB được EVNNPT giao nhiệm vụ thực hiện đầu tư xây dựng 74 danh mục dự án, với tổng số vốn đầu tư là hơn 5.376 tỷ đồng, bao gồm: khởi công 5 dự án, các công trình chuyển tiếp 18 dự án, chuẩn bị đầu tư xây dựng 33 dự án, quyết toán 16 dự án và 2 dự án khác. Riêng năm 2017, SPMB phấn đấu hoàn thành đóng điện 14 dự án (trong đó có 02 dự án 500kV và 12 dự án 220kV), với tổng chiều dài 743 km và tổng công suất 2.275 MVA.
Bên cạnh các công tác đầu tư xây dựng SPMB còn thực hiện các công tác: Thanh xử lý 100% vật tư thiết bị tồn kho, kém mất phẩm chất; giá trị tồn kho sau đầu tư cuối năm 2017 phải giảm 15% so với giá trị tồn kho sau đầu tư; giảm ít nhất 5% giá trị dự toán gói thầu được duyệt và không nhỏ hơn tỷ lệ quy định về chiết giảm chỉ định thầu trong giai đoạn đầu tư; triệt để áp dụng rộng rãi đối với các dự án đầu tư, giảm ít nhất 5% giá trị dự toán gói thầu được duyệt và không nhỏ hơn tỷ lệ quy định trong giai đoạn thực hiện đầu tư; nghiệm thu hoàn thành, quyết toán các dự án, công trình đúng thời hạn, tiến độ theo quy định và kế hoạch đã được EVNNPT phê duyệt,…
Với một khối lượng công việc như vậy, cán bộ công nhân viên SPMB gần như không có Tết chứ đừng nói đến  khái niệm “tháng Giêng là tháng ăn chơi”. Tại Hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch năm 2017 vừa được tổ chức hôm 21/2 tại TP.HCM, ông Đoàn Tấn Phong đã nêu  5 giải pháp: (i) Xác định các đường găng của dự án trọng điểm, cấp bách để có sự chuẩn bị trước về cơ chế, giải pháp tối ưu nhằm đẩy nhanh tiến độ cho giai đoạn thu xếp vốn, chuẩn bị đầu tư, đấu thầu, thi công; (ii) Yêu cầu sự phối hợp thông suốt trong công tác điều hành dự án tại đơn vị từ khâu quản lý, đền bù, giám sát, để đáp ứng tốt nhất công tác quản lý tiến độ và chất lượng dự án; (iii) Thực hiện chặt chẽ công tác quản lý tiến độ và chất lượng xây dựng công trình. Tất cả các công trình thi công đều phải có tiến độ chi tiết để làm cơ sở chỉ đạo thực hiện. Tập trung chỉ đạo quyết liệt để đóng điện, khởi công các công trình theo kế hoạch giao; (iv) Bám sát công trường và đánh giá chính xác năng lực thực hiện của nhà thầu nhằm can thiệp và có điều chỉnh kịp thời.
Trong trường hợp nhà thầu không thể đáp ứng tiến độ do hạn chế năng lực thì có những biện pháp như huy động các đơn vị khác phối hợp cùng tham gia, kể cả phạt và chấm dứt hợp đồng, chuyển cho đơn vị khác để đảm bảo tiến độ tốt hơn. Xử lý nghiêm túc các trường hợp thực hiện không đảm bảo tiến độ theo hợp đồng.
Trong một số trường hợp cần thiết có báo cáo Tổng công ty về việc tham gia dự thầu các dự án khác; (v) Các đơn vị tư vấn bồi thường giải phóng mặt bằng phải phối hợp với SPMB đăng ký làm việc lãnh đạo các tỉnh thành miền Nam bộ để báo cáo kế hoạch triển khai thi công các công trình lưới điện cao áp trên địa bàn, nhằm có các giải pháp giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB để thi công. 
Đẩy mạnh khoa học công nghệ
Cũng như SPMB, năm nay Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) tiếp đảm trách khối lượng công việc căng thẳng. Chỉ tiêu kế hoạch của PTC4 được EVNNPT giao năm 2017: sản lượng điện truyền tải là 85,5 tỷ kWh, tăng 10,87% so với thực hiện năm 2016; tỷ lệ tổn thất điện năng trên lưới truyền tải là 1,14%, trong đó: trên lưới 500kV là 0,52% và trên lưới 220kV là 0,93%; các chỉ tiêu về sự cố thấp hơn 2016, trong đó số vụ sự cố/100km ĐZ là 0,639; kế hoạch sửa chữa lớn năm 2017 là 195 công trình với giá trị 246,848 tỷ đồng; nghiệm thu tiếp nhận 21 công trình từ các Ban quản lý dự án; kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2017 khối lượng là 802,28 tỷ đồng tương ứng với 43 công trình, khởi công 01 dự án, đóng điện 07 dự án, quyết toán 04 dự án.
Để hoàn thành được các chỉ tiêu kế hoạch được giao, theo ông Võ Đình Thủy – Giám đốc Công ty, PTC4 phải tập trung thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động trong công tác quản lý; thực hiện các giải pháp tăng cường kiểm soát để rút ngắn tối đa thời gian giải quyết công việc trong tất cả các lĩnh vực công tác; xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ mới, công nghệ thông tin vào các hoạt động sản xuất của Công ty; tập trung thực hiện các giải pháp để giảm tối đa tổn thất điện năng và số vụ sự cố, đặc biệt sự cố do sét; triển khai đề án Trung tâm điều khiển xa và Trạm biến áp không người trực theo chỉ đạo của Tổng công ty; tập trung hoàn thành đóng điện các công trình đầu tư xây dựng đúng tiến độ theo kế hoạch; đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong toàn Công ty...
Trực tiếp chỉ đạo việc triển khai kế hoạch 2017 của 2 đơn vị trọng yếu phía Nam, Tổng giám đốc EVNNPT Vũ Ngọc Minh yêu cầu SPMB  giải quyết thấu đáo những vướng mắc trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, đồng thời giao SPMB thực hiện tốt năm chủ đề “Đẩy mạnh khoa học công nghệ” của EVN; tăng cường ứng dụng công nghệ mới, hiện đại trong công tác quản lý điều hành, quản lý dự án đầu tư xây dựng; đẩy mạnh cải cách trong các khâu đấu thầu, quản lý thực hiện hợp đồng, rà soát và thực hiện các quy định về công tác giám sát thi công; xác định các đường găng của dự án trọng điểm, cấp bách để có sự chuẩn bị trước về cơ chế, giải pháp tối ưu nhằm đẩy nhanh tiến độ cho giai đoạn thu xếp vốn, chuẩn bị đầu tư, đấu thầu, thi công; có sự phối hợp thông suốt trong công tác điều hành dự án tại đơn vị từ khâu quản lý, đền bù, giám sát để đáp ứng tốt nhất công tác quản lý tiến độ và chất lượng dự án; xây dựng tổng tiến độ, tiến độ thi công chi tiết một cách hợp lý, khoa học để có sự theo dõi, điều hành sát sao, chặt chẽ nhất.
Đối với PTC4, ông Vũ Ngọc Minh cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của nhiệm vụ năm 2017, giao PTC4 cần phải tập trung hơn cho công tác quản lý vận hành, thực hiện tốt các giải pháp đề ra để giảm được sự cố đường dây do sét, tuyệt đối không được để xảy ra sự cố chủ quan; tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tuân thủ kỷ cương, kỷ luật vận hành của từng cá nhân và đơn vị, phân tích đánh giá và đề ra những giải pháp cụ thể nhằm phát huy hiệu quả tốt trong công tác giảm tổn thất điện năng; trong quản lý sản xuất phải đảm bảo cân đối, tăng hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đúng kế hoạch giao; áp dụng khoa học công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung; sử dụng hợp lý các nguồn lực; xây dựng mô hình tổ chức, quản trị chuyên nghiệp, hiệu quả cao; tham gia và chuẩn bị các điều kiện cần thiết đáp ứng các cấp độ của thị trường điện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện văn hóa doanh nghiệp; không ngừng cải thiện điều kiện và môi trường làm việc cho cán bộ công nhân viên.

BẢO NGỌC

Từ khóa: EVN, kinh doanh, dự án

Bảng giáThị trường

VN-Index 935.16 ▼ -0.69 (-0.07%)

 
VN-Index 935.16 -0.69 -0.07%
HNX-Index 111.61 0.14 0.13%
UPCOM 54.66 0.31 0.56%
DJIA 24,508.66 -76.77 -0.31%
Nasdaq 6,856.53 -19.27 -0.28%
Nikkei 225 22,553.22 -141.23 -0.63%
FTSE 100 7,450.87 2.75 0.04%
Thăm dò ý kiến
Năm 2018, kênh đầu tư nào sẽ sinh lợi nhất?

Emagazine