Đường Quảng Ngãi trình kế hoạch lãi 184 tỷ năm 2017, cổ tức 2016 là 50%

Ngọc Đỗ

11:21 21/03/2017

BizLIVE -

CTCP Đường Quảng Ngãi (mã QNS) trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 kế hoạch doanh thu đạt 7.400 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 207 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 184,2 tỷ đồng.

Đường Quảng Ngãi trình kế hoạch lãi 184 tỷ năm 2017, cổ tức 2016 là 50%

Ảnh minh họa.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2017, trong năm 2016, tổng doanh thu QNS đạt 7.114 tỷ đồng, hoàn thành 96% kế hoạch nằm; lợi nhuận trước thuế và sau thuế cùng gấp 7 lần chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 khi đạt lần lượt gần 1.543 tỷ đồng và 1.410 tỷ đồng.

Tỷ lệ chia cổ tức 2016 là 50%, tương đương với gần 938 tỷ đồng, trong đó 20% trả bằng tiền mặt; 30% trả bằng cổ phiếu.

Trước đó, QNS đã thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền ở hai đợt vào tháng 09/2016 và tháng 01/2017 với cùng tỷ lệ 5%.

Các cổ đông sẽ nhận 10% phần cổ tức bằng tiền còn lại tại thời điểm chốt danh sách là ngày 14/04/2017.

Cùng với đó, nhằm mục đích tăng vốn điều lệ, QNS cũng trình ĐHĐCĐ thường niên 2017 phương án trả cổ tức 30% bằng cổ phiếu, tương đương với việc phát hành 56,2 triệu cổ phiếu. Đối tượng phát hành là các cổ đông hiện hữu.

Thời điểm chốt danh sách và thực hiện trả cổ tức được giao cho HĐQT Công ty quyết định sau khi được ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua.

Được biết, nguồn vốn phát hành đến từ lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2016, gần 1.410 tỷ đồng.

Trong năm 2017, QNS trình ĐHĐCĐ thường niên 2017 kế hoạch doanh thu đạt 7.400 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế là 207 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế là 184,2 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức dự kiến tối thiểu 15%. 

Dựa vào kết quả kinh doanh năm 2017, QNS cũng trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ quản lý và người lao động xuất sắc. Cụ thể:

Công ty sẽ phát hành với tỷ lệ 1% số lượng cổ phiếu đang lưu hành nếu tốc độ tăng trưởng tạo vốn (lợi nhuận sau thuế và khấu hao cơ bản) của Công ty năm 2017 so với năm 2016 tăng lớn hơn hoặc bằng 10%.

Phát hành với tỷ lệ 2% số lượng cổ phiếu đang lưu hành nếu các chỉ tiêu trên tăng trưởng lớn hơn hoặc bằng 20%.

Phát hành với tỷ lệ 3% số lượng cổ phiếu đang lưu hành nếu các chỉ tiêu trên tăng trưởng lớn hơn hoặc bằng 30%.

Giá phát hành sẽ theo sổ sách kế toán tại thời điểm 31/12/2017. Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm.

Được biết, vốn thu được từ đợt phát hành dùng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 

NGỌC ĐỖ

Từ khóa: QNS, doanh thu

Giá trong ngày

60.2

-1.2 (-1.95%)
Giá tham chiếu61.4
Giá mở cửa61.4
Giá cao nhất61.4
Giá thấp nhất60.0
Giá đóng cửa60.2
Khối lượng209,725
Giao dịch ròng NĐTNN6,500
Room nước ngoài còn lại41.56%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)243,813,054
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)14,677.5
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)5,255.4
P/E11.5
Giá trị sổ sách (VNĐ)17,395.4
P/B3.5
Lợi tức cổ phiếu (%)5
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/11

60.20

1.20 (1.95%)

209,72512,724,877
16/11

61.30

0.60 (0.97%)

108,9376,683,472
15/11

61.80

0.20 (0.32%)

116,5117,208,774
14/11

61.80

0.10 (0.16%)

112,5806,933,515
13/11

61.90

1.40 (2.21%)

140,7168,708,990
10/11

63.20

0.90 (1.44%)

127,1518,053,637
09/11

62.70

0.80 (1.29%)

119,2707,431,748
08/11

62.00

1.60 (2.52%)

289,71617,931,679
07/11

63.10

2.80 (4.25%)

295,35119,073,623
06/11

65.80

5.90 (9.85%)

433,35028,547,104

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

11/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (QNS) công bố nghị quyết HĐQT về việc ông Lê Ngọc Thọ từ nhiệm chức vụ Trưởng...

30/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017.

30/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017 (công ty mẹ).

20/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (QNS) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Mẫn chức vụ Giám đốc Nhà máy sữa...

22/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2017.

21/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 (công ty mẹ).

16/08/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/07/2017Ngày đăng ký cuối cùng :...

01/08/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi miễn nhiệm ông Cao Minh Tuấn chức vụ Phó TGĐ từ ngày 01/08/2017.

31/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017 (công ty mẹ).

31/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017.

13/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền- Phê duyệt...

26/06/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung: 56.263.681 cổ phiếuTổng số lượng cổ phiếu đăng ký giao...

08/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán (AAC) là...

26/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ...

16/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán...

03/05/2017

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03...

28/04/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi trả cổ tức còn lại năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/04/2017Ngày đăng ký...

14/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2016 bằng cổ...

04/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu và...

28/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về:- Thời gian trả cổ tức bằng tiền đợt còn lại...

25/03/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

25/03/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 03/03/2017Thời gian họp: ngày 25/03/2017Địa điểm tổ chức họp: Hội trường công ty...

17/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2016.

17/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 (Công ty mẹ)

14/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về:- Kế hoạch SXKD - Tài chính năm 2017- Thời gian và địa...

07/02/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2016.

20/01/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/01/2017Ngày đăng...

20/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm...

20/12/2016

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi chính thức giao dịch trên UPCoM:Tổng số cổ phiếu đăng ký giao dịch: 187...

16/09/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/08/2016Ngày đăng...

30/05/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi trả cổ tức còn lại năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/04/2016Ngày đăng ký...

19/05/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2016Ngày đăng...

25/02/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2016Ngày đăng...

02/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kế hoạch SXKD năm 2016- Bổ nhiệm Phó...

08/01/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự chủ chốt...

04/01/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/12/2015 Ngày...

29/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu...

01/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015...

03/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Nhà máy Điện sinh khối...

29/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Đầu tư đổi mới công nghệ tại Nhà máy Nước Khoáng...

29/08/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Đầu tư nhà máy Sữa đậu nành Vinasoy Bình Dương ...

10/08/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền: Ngày đăng ký cuối cùng: 20/07/2015Tỷ lệ...

01/07/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thay đổi nhân sự chủ chốt tại...

11/05/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi trả cổ tức còn lại năm 2014 bằng tiền: Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2015 Tỷ lệ...

23/04/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2015...

09/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 27/04/2015...

28/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tổ chức ĐHĐCĐ 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2015 Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 28/03...

17/03/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về:- Kế hoạch SXKD năm 2015- Thời gian và địa...

27/02/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

05/01/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi ứng cổ tức đợt 2/2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/12/2014Ngày đăng ký...

05/12/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố bổ nhiệm ông Võ Thành Đàng chức vụ TGĐ từ ngày...

05/12/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm...

07/07/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền:Ngày đăng ký cuối cùng: 30/06/2014Thời...

14/06/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Đầu tư mở rộng công suất Nhà máy Đường An...

15/05/2014

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng:...

07/05/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 15/05/2014 là...

23/04/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi trả cổ tức còn lại năm 2013 bằng tiền:Ngày đăng ký cuối cùng: 21/04/2014Thời...

12/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

12/04/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về việc ban hành Điều lệ công ty...

12/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2014Thời gian thực hiên:...

01/04/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kế hoạch SXKD năm 2014- Thời gian và...

25/12/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 20/12/2013Thời gian thực...

11/12/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm...

28/09/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Đề án thành lập Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Đậu nành...

28/09/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố nghị quyết thành lập Nhà máy Sữa đậu nành Vinasoy Bắc Ninh ...

15/07/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi trả cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền:Ngày đăng ký cuối cùng: 11/07/2013Thời gian...

04/07/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 tỷ lệ...

18/04/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi trả cổ tức còn lại năm 2012 bằng tiền:Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04/2013Thời gian...

13/04/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 20/04/2013 là...

30/03/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2013Thời gian thực hiện: 30...

21/12/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền mặtNgày đăng ký cuối cùng: 18/12/2012Thời gian thực hiện...

28/06/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền:Ngày đăng ký cuối cùng: 25/06/2012Thời gian...

14/06/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm...

25/05/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố miễn nhiệm ông Trương Văn Quang chức vụ Thành viên HĐQT...

17/05/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành 2.961.568 cổ...

20/04/2012

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi phát hành cổ phiếu để trả cố tức năm 2011:Ngày đăng ký cuối cùng...

17/04/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi trả cổ tức còn lại năm 2011 bằng tiền mặt:Ngày đăng ký cuối cùng: 14/04/2012Thời gian thực...

11/04/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 20/04/2012 là...

30/03/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012.

30/03/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012:Ngày đăng ký cuối cùng: 29/02/2012Thời gian thực hiện...

19/03/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Tấn Cương chức vụ Phó chủ tịch...

25/12/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2011 bằng tiền mặt:Ngày đăng ký cuối cùng: 20/12/2011Thời...

12/12/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2 năm 2011...

13/08/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố đã bán thành công 742.600 cổ phiếu quỹ cho 200 người...

21/07/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về việc bán cổ phiếu quỹ cho người...

23/04/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Bổ nhiệm Thành viên HĐQT của Công ty-...

15/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011.

15/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2011:Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2011Thời gian thực hiện...

17/01/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng tiền mặt:Ngày đăng ký cuối cùng: 15/01...

19/11/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Phát hành cổ phiếu cho người lao động có lựa chọn ...

05/07/2010

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tạm ứng cổ tức 2010 bằng tiền mặt:Ngày đăng ký cuối cùng: 30/06/2010 Thời gian thực...

26/06/2010

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố bổ nhiệm ông Trần Ngọc Phương, kế toán trưởng, chức vụ Phó...

10/04/2010

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2010.

10/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2010Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2010Thời gian thực hiện:...

10/03/2010

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2009 cho cổ đông hiện hữu:Ngày đăng ký...

17/08/2009

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2008 bằng tiền mặt:Ngày đăng ký cuối cùng: 09/07/2009Thời...

12/08/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2009:Ngày đăng ký cuối cùng: 10/07/2009Thời gian thực hiện...

12/08/2009

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2009.

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam