ĐHĐCĐ BCG: Cổ đông nghi ngờ mức độ thành công của đợt phát hành tăng vốn

Lan Anh

12:01 05/04/2016

BizLIVE - Tháng 7/2015, công ty cổ phần Bamboo Capital (mã BCG) niêm yết trên sàn HSX, có vốn điều lệ 407 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh đa ngành. Hiện BCG có 14 công ty con và công ty liên doanh liên kết.

ĐHĐCĐ BCG: Cổ đông nghi ngờ mức độ thành công của đợt phát hành tăng vốn

Ban lãnh đạo BCG tại ĐHĐCĐ thường niên 2016 - Ảnh: BizLIVE.

Sáng ngày 5/4, BCG tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tại TP.HCM.

Trong 6 tháng đầu năm 2015 hoạt động kinh doanh của BGC khó khăn và chưa đạt kế hoạch đề ra. Trong đó, công ty con là Tracodi sau thời gian chuyển gia với những hoạt động quá khứ với lỗ lũy kế khá lớn hơn 5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong 6 tháng cuối năm 2015, hoạt động M&A (mua bán và sáp nhập) đã tích cực tìm kiếm và xúc tiến như: M&A công ty Thành Vũ Tây Ninh, công ty cổ phần Ô tô 1-5, công ty cổ phần Băng Dương và tham gia đấu giá sở hữu 34% công ty Vinacafe Đà Lạt.

Bên cạnh đó, BCG nỗ lực tái cấu trúc hoạt động và thành lập hàng loạt những công ty mới trong những lĩnh vực mới.

Như vậy, sau 6 tháng niêm yết trên sàn HSX, BCG đã đạt được kết quả kinh doanh khá tốt. Tổng giá trị tài sản đạt 880 tỷ đồng, tăng 5% so với kế hoạch.

Doanh thu thuần đạt 975 tỷ đồng, tăng 94% so với kế hoạch. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt 69 tỷ đồng, tăng 17% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 52 tỷ đồng, tăng 28% so với kế hoạch.

Cổ tức dự kiến chia 8% năm 2015.

Kế hoạch kinh doanh trong năm 2016, ban lãnh đạo BCG trình cổ đông tăng vốn điều lệ từ 407 tỷ đồng lên mức 1.080 tỷ đồng, tăng 165%. Tổng tài sản tăng 55% lên mức 1.367 tỷ đồng.

Tổng doanh thu tăng 87% lên mức 1.829 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng gần 45% lên mức 75 tỷ đồng so với năm 2015.

Cổ tức dự kiến chia năm 2016 cũng ở mức 8%.

10h50: Ban lãnh đạo BCG trình cổ đông về Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cán bộ nhân viên; Chào báo ESOP và Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ để hoán đổi cổ phiếu của BCG cho công ty nước ngoài.
Điều chỉnh giá chào bán cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần.
Giá trị sổ sách của cổ phiếu BCG tại ngày 31/12/2015 theo Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ là 10.466 đồng/cổ phiếu, giá trị thị trường 10 phiên gần nhất từ 18/3 – 31/3 là 9.150 đồng/cổ phiếu.
Căn cứ theo diễn biến thị trường, giá chào bán được điều chỉnh so với phương án được thông qua tại Nghị quyết 01 ngày 02/3/2016  là 10.000 đồng/cổ phần.
Qua đó, BCG thu được 610,5 tỷ đồng sẽ được đầu tư cho 5 công ty con, công ty liên doanh liên kết và đầu tư M&A
Phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên dự kiến ít nhất 30 tỷ đồng bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
BCG sẽ phát hành 6 triệu cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi 50,5% - 60% cổ phiếu của V- Star Holding, Inc (một doanh nghiệp Mỹ hoạt động trong lĩnh vực thủy sản).
Tỷ lệ hoán đổi: 1 cổ phiếu của BCG đổi lấy 1 cổ phiếu của V- Star Holding, Inc.
Đối tượng phát hành là các cổ đông đang sở hữu cổ phần của V- Star Holding, Inc. Ngoài ra, cổ đông của V- Star Holding, Inc sẽ được quyền mua cổ phiếu do BCG phát hành với giá 12.000 đồng/cổ phần trong vòng 04 năm kể từ ngày hoàn tất giao dịch hoán chuyển với số lượng 10 triệu cổ phiếu.
Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2016.
11h00: Thảo luận
Giá cổ phiếu của BCG gần đây giảm giá gây lo lắng cho cổ đông. Có phải quan hệ với nhà đầu tư của BCG chưa tốt?
Ông Nguyễn Hồ Nam, Phó Chủ tịch hội đồng BCG: Chúng tôi thấy thiếu sót trong công tác thông tin cho cổ đông. Chiến lược trong năm 2016 tích cực cung cấp thông tin tất cả các công ty thành viên của BCG và công ty mẹ, thông tin sẽ được đưa lên website của công ty.
Lộ trình tăng vốn của BCG có đạt không khi giá phát hành cao hơn giá thị trường?
Ông Nguyễn Hồ Nam: Lúc trước chúng tôi xây dựng phương án giá cổ phiếu phát hành của BCG từ 16.000 – 20.000 đồng/cổ phiếu, sau đó điều chỉnh giảm xuống còn 10.000 đồng/cổ phiếu và phát hành cho cổ đông hiện hữu và chúng tôi cam kết Hội đồng quản trị sẽ mua dù giá cao hơn giá thị trường.
Một cổ đông chiến lược cam kết sẽ mua 30 triệu cổ phiếu phát hành thêm lần này và hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm.
Như vậy, tỷ lệ phát hành thành công khoảng 50%.
Chúng tôi đặt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế là 75 tỷ nếu tăng vốn thành công, dù tăng vốn không thành công thì vẫn là lợi nhuận sau thuế vẫn giữ nguyên, không giảm.
Việc BCG tăng 180 tỷ đồng đầu tư vào một công ty thì đó là công ty nào?
Ông Nguyễn Hồ Nam: Đó là công ty Thành Vũ Tây Ninh sản xuất tinh bột sắn lớn nhất miền Nam. Thị trường truyền thống là Nhật Bản, Hà Lan.
Điểm yếu của họ là thiếu vốn lưu động. BCG sẽ đầu tư chi phối. Hiện tại BCG không có nợ vay.
Năm sau, BCG khi tăng mảng thương mại lên thì sẽ vay để tăng vốn lưu động. Một ngân hàng đã xem xét cấp vốn lưu động cho BCG khoảng 460 tỷ đồng.
Doanh số của công ty Thành Vũ Tây Ninh từ 200 tỷ đồng năm 2015 lên gần 1.000 tỷ đồng trong năm 2016.
BCG có kế hoạch nới room ngoại lên 100%, BCG có hoạt động M&A, vậy có khi nào BCG bị M&A ngược lại không?
Ông Nguyễn Hồ Nam: Quan điểm của chúng tôi là làm sao doanh nghiệp phát triển tốt hơn, doanh nghiệp trường tồn, không có tuổi. Hôm nay, chúng tôi ngồi đây nhưng có thể 10-20 năm nữa là hội đồng quản trị khác, miễn sao BCG phát triển.
Chẳng hạn, khi BCG M&A công ty Thành Vũ Tây Ninh thì giá trị của Thành Vũ Tây Ninh sẽ tốt hơn.
Chúng tôi nâng room lên 100% để tạo dòng vốn nước ngoài chảy vào Việt Nam. Khi nước ngoài đầu tư vào BCG tỷ lệ quá bán thì sẽ tạo điều kiện cho BCG phát triển hơn.
Giá cổ phiếu của BCG rớt từ 20.000 đồng xuống còn khoảng 7.000 – 8.000 đồng/cổ phiếu khi BCG tăng vốn 10 lần. Vậy BCG tăng vốn có tính đến cổ đông nhỏ? Lợi thế thương mại 269 tỷ đồng là thế nào?
Ông Nguyễn Hồ Nam: Năm 2015, BCG tăng vốn 10 lần từ 40 tỷ đồng lên 407 tỷ đồng. 
Lúc đó, BCG có vốn chỉ 40 tỷ đồng thì chỉ làm 1 mảng tư vấn. Sau đó tăng lên 407 tỷ đồng và sở hữu 8 công ty con và 7 công ty liên kết và BCG quản lý trực tiếp. Lượng vốn đầu tư vào tài sản tăng hơn nhiều so với lượng vốn tăng lên.
Lợi thế thương mại, chúng ta coi báo cáo lưu chuyển tiền tệ, nếu nó dương lớn thì chúng ta đang tạo ra tiền. BCG tạo ra rất nhiều tiền do có lợi thế thương mại.
Theo luật pháp Việt Nam, khi đầu tư tài chính, mua cổ phần giá 2.0 được hạch toán vào đầu tư tài chính.
Nếu mua trên 50%, giá 2.0 thì 1.0 hạch toán vào đầu tư tài chính và 1.0 hạch toán vào lợi thế thương mại.
Đa phần doanh nghiệp BCG mua có PE từ 6-10.
Mỗi năm BCG có lợi thế thương mại khoảng 20 tỷ đồng, do nguyên tắc ghi nhận kế toán, tạo gánh nặng ảo cho công ty, vì tiền mặt thì có nhưng lợi nhuận lại giảm đi.
Hội đồng quản trị đang tính sẽ chỉ mua 49,99% để khỏi hạch toán vào lợi thế thương mại, còn phần cổ phần mua để đủ tỷ lệ trên 50% sẽ tính toán phù hợp.

LAN ANH

Giá trong ngày

5.91

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu5.91
Giá mở cửa5.86
Giá cao nhất5.92
Giá thấp nhất5.86
Giá đóng cửa5.91
Khối lượng151,630
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)108,005,760
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)638.3
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)431.9
P/E13.7
Giá trị sổ sách (VNĐ)10,306.5
P/B0.6
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
08/12

5.91

0.00 (0.00%)

151,63068,930,010
07/12

5.91

0.01 (0.16%)

273,8201,618,010
06/12

5.92

0.00 (0.00%)

349,9202,066,000
05/12

5.92

0.08 (1.33%)

580,3703,453,140
04/12

6.00

0.10 (1.63%)

340,5302,043,540
01/12

6.10

0.00 (0.00%)

161,770990,000
30/11

6.10

0.00 (0.00%)

104,110633,810
29/11

6.10

0.14 (2.24%)

147,780907,680
28/11

6.24

0.04 (0.64%)

146,090905,250
27/11

6.20

0.02 (0.32%)

177,0201,077,750

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

28/10/2018

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Bamboo Capital niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 3.000.000 cổ phiếu...

21/08/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố bổ nhiệm ông Phạm Minh Tuấn chức vụ Phó TGĐ từ ngày 21...

28/07/2017

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/08/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 07/08/2017Thời gian thực hiện: Từ 14/08/2017 đến 28/08/2017Địa điểm thực hiện: tại...

26/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị...

24/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông...

14/07/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Bamboo Capital niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 2.754.754Lý do thay...

25/05/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

25/05/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016.

27/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bamboo Capital công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Nam...

17/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Bamboo Capital tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 26/4/2017 Ngày đăng...

12/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bamboo Capital công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 27/04/2017 là ngày đăng...

12/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bamboo Capital công bố nghị quyết HĐQT về chọn ngày 27/04/2017 là ngày đăng ký...

22/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bamboo Capital công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ 600.000 cổ phiếu tại Công...

08/02/2017

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Thành Vũ Tây Ninh Mã chứng khoán: BCG Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10.890...

07/12/2016

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Bamboo Capital tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 01/12/2016 Ngày đăng ký cuối cùng : 02/12/2016Thời gian thực hiện: Từ ngày 07/12/2016 đến hết ngày...

17/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bamboo Capital công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường theo hình...

02/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bamboo Capital công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn đầu tư vào Công ty...

01/11/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016.

18/10/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Bamboo Capital công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 17/10/2016:- Ông Leong...

18/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bamboo Capital công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn vào Công ty Cổ phần...

13/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bamboo Capital công bố nghị quyết HĐQT về việc đầu tư vào Công ty Cổ phần...

29/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bamboo Capital công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng 900.000 cổ phần Công...

29/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bamboo Capital công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn bổ sung Công ty Cổ...

12/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bamboo Capital công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ 10.200.000...

08/09/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Bamboo Capital công bổ bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thúy Hạnh chức vụ Người CBTT từ...

23/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bamboo Capital công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Năng lượng BCG ...

04/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

03/08/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Bamboo Capital niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 61.551.006...

29/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bamboo Capital công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn đầu tư vào Công ty...

28/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bamboo Capital công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cố...

07/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bamboo Capital công bố nghị quyết HĐQT về:- Kết quả cháo bán trong đợt phát hành cho...

21/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bamboo Capital công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn...

10/06/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Bamboo Capital phát hành cổ phiếu cho CĐHH:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 10/06/2016 Ngày đăng ký cuối cùng : 13/06/20161/ Thực hiện quyền mua...

01/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bamboo Capital công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 13/06/2016 là ngày...

12/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bamboo Capital công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn vào Công ty Cổ phần...

11/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bamboo Capital công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai phát hành cổ phiếu để...

11/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bamboo Capital công bố nghị quyết HĐQT về phương án xử lý cổ phiếu lẻ từ...

27/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bamboo Capital công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn vào Công ty Cổ phần...

11/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bamboo Capital công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ...

05/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

05/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Bamboo Capital tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/03/2016 Ngày đăng ký cuối cùng : 15/03/2016 Thời gian thực hiện...

29/02/2016

Giao dịch nội bộ

Ông Nguyễn Thế Tài, phó chủ tịch HĐQT/TGĐ, đã mua 180.000 cổ phiếu, tăng số cổ phiếu nắm giữ...

29/02/2016

Giao dịch nội bộ

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Thế TàiMã chứng khoán: BCGChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốcSố...

25/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bamboo Capital công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm...

24/02/2016

Giao dịch nội bộ

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Thế TàiMã chứng khoán: BCGChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám...

24/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2015.

24/02/2016

Giao dịch nội bộ

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Thế TàiMã chứng khoán: BCGChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốcSố...

18/02/2016

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Bamboo Capital tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 02/02/2016Ngày đăng ký cuối cùng : 03/02/2016 Thời gian thực hiện...

04/02/2016

Giao dịch nội bộ

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Hồ NamMã chứng khoán: BCGChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch thường trực HĐQTSố lượng cổ phiếu...

03/02/2016

Giao dịch nội bộ

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Hồ NamMã chứng khoán: BCGChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch thường trực HĐQTSố lượng cổ...

28/01/2016

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bamboo Capital được phép giao dịch ký quỹ từ ngày 28/01/2016.Tải...

19/01/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bamboo Capital công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016...

03/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bamboo Capital công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn vào CTCP ACG Việt Nam...

16/07/2015

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Bamboo Capital chính thức niêm yết cổ phiếu trên HOSE: Số lượng chứng khoán niêm yết : 40.700.000 cổ phiếu Ngày niêm yết có hiệu lực ...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam