[Video] 10 nền kinh tế có thặng dư ngân sách lớn nhất thế giới

Cường Trương

07:39 15/10/2016

BizLIVE - Đây là các quốc gia và vùng lãnh thổ khéo chi khi tiền tiêu luôn ít hơn tiền thu mỗi năm. 

BizLIVE - Gặp gỡ