Trả nợ nước ngoài, dự trữ ngoại tệ của Indonesia giảm 2,8 tỷ USD

Đỗ Quyên

11:35 15/07/2015

Giám đốc Điều hành Ngân hàng Trung ương Indonesia (BI), ông Tirta Segara cho biết dự trữ ngoại tệ của Indonesia đã giảm 2,8 tỷ USD xuống 108 tỷ USD vào cuối tháng Sáu, so với mức 110,8 tỷ USD của tháng trước đó.

Trả nợ nước ngoài, dự trữ ngoại tệ của Indonesia giảm 2,8 tỷ USD

Trụ sở Ngân hàng trung ương Indonesia. (Nguồn: cekindo.com)

Nguyên nhân của việc suy giảm này là Chính phủ Indonesia thanh toán các khoản nợ nước ngoài và việc sử dụng trao đổi ngoại tệ làm chỗ dựa cho đồng rupiah. Trao đổi ngoại tệ đã được sử dụng để duy trì sự ổn định và giá trị cơ bản của đồng rupiah để hỗ trợ cho việc ổn định nền kinh tế vĩ mô.

Theo Giám đốc điều hành BI, lượng dự trữ ngoại hối còn lại vẫn đủ để thanh toán 7 tháng nhập khẩu của Indonesia đồng thời bảo đảm nợ nước ngoài ở mức an toàn.

Ông Tirta Segara cho rằng mức đó vẫn cao hơn nhiều so với tiêu chuẩn an toàn quốc tế quy định đủ thanh toán trong vòng 3 tháng nhập khẩu.

Theo Vietnam Plus

Thăm dò ý kiến
Năm 2018, kênh đầu tư nào sẽ sinh lợi nhất?

Emagazine