Những quốc gia tốt và tệ nhất để kinh doanh

Hải Nguyễn

14:39 07/11/2015

24/7 Wall Street đưa ra những nước tốt nhất và tệ nhất để kinh doanh, dựa vào khoảng cách đến điểm thấp nhất, tổng thuế suất và thu nhập bình quân đầu người.

Những quốc gia tốt và tệ nhất để kinh doanh

Ảnh minh họa.

10. Anh (tốt nhất)
Điểm số khoảng cách: 82,46

Mức thu nhập: 0,1%

Tổng thuế suất: 32%

Thu nhập bình quân đầu người: 42.690 USD

9. Hàn Quốc (tốt nhất)
9. Hàn Quốc (tốt nhất) Điểm số khoảng cách: 83,88 Mức thu nhập: 14,5% Tổng thuế suất: 33,2% Thu nhập bình quân đầu người: 27.090 USD.

Điểm số khoảng cách: 83,88

Mức thu nhập: 14,5%

Tổng thuế suất: 33,2%

Thu nhập bình quân đầu người: 27.090 USD

8. Đan Mạch (tốt nhất)
8. Đan Mạch (tốt nhất) Điếm số khoảng cách: 84,40 Mức thu nhập: 0,2% Tổng thuế suất: 24,5% Thu nhập bình quân đầu người: 61.310 USD.

Điếm số khoảng cách: 84,4

Mức thu nhập: 0,2%

Tổng thuế suất: 24,5%

Thu nhập bình quân đầu người: 61.310 USD

7. New Zealand (tốt nhất)
7. New Zealand (tốt nhất) Điểm số khoảng cách: 86,79 Mức thu nhập: 0,3% Tổng thuế suất: 34,3% Thu nhập bình quân đầu người: 43.837 USD.

Điểm số khoảng cách: 86,79

Mức thu nhập: 0,3%

Tổng thuế suất: 34,3%

Thu nhập bình quân đầu người: 43.837 USD

6. Singapore (tốt nhất)
6. Singapore (tốt nhất) Điểm số khoảng cách: 87,34 Mức thu nhập: 0,6% Tổng thuế suất: 18,4% Thu nhập bình quân đầu người: 51.150 USD

Điểm số khoảng cách: 87,34

Mức thu nhập: 0,6%

Tổng thuế suất: 18,4%

Thu nhập bình quân đầu người: 51.150 USD

5. Cộng hòa Trung Phi (tệ nhất)
5. Cộng hòa Trung Phi (tệ nhất) Điểm số khoảng cách: 36,26 Mức thu nhập: 204,0% Tổng thuế suất: 0,0% Thu nhập bình quân đầu người: 330 USD.

Điểm số khoảng cách: 36,26

Mức thu nhập: 204%

Tổng thuế suất: 0%

Thu nhập bình quân đầu người: 330 USD

4. Venezuela (tệ nhất)
4. Venezuela (tệ nhất) Điểm số khoảng cách: 35,51 Mức thu nhập: 88,7% Tổng thuế suất: 9,9% Thu nhập bình quân đầu người: 12.820 USD

Điểm số khoảng cách: 35,51

Mức thu nhập: 88,7%

Tổng thuế suất: 9,9%

Thu nhập bình quân đầu người: 12.820 USD

3. Nam Sudan (tệ nhất)
3.Nam Sudan (tệ nhất) Điểm số khoảng cách: 34,78 Mức thu nhập: 330,1% Tổng thuế suất: 6,9% Thu nhập bình quân đầu người: 960 USD.

Điểm số khoảng cách: 34,78

Mức thu nhập: 330,1%

Tổng thuế suất: 6,9%

Thu nhập bình quân đầu người: 960 USD

2. Lybia (tệ nhất)
1. Lybia (tệ nhất) Điểm số khoảng cách: 31,77 Mức thu nhập: 26,9% Tổng thuế suất: 22,0% Thu nhập bình quân đầu người: 7.920 USD

Điểm số khoảng cách: 31,77

Mức thu nhập: 26,9%

Tổng thuế suất: 22%

Thu nhập bình quân đầu người: 7.920 USD

1. Eritrea (tệ nhất)
1. Eritrea (tệ nhất) Điểm số khoảng cách: 27,61 Mức thu nhập: 38,1% Tổng thuế suất: 9,2% Thu nhập bình quân đầu người: 530 USD

Điểm số khoảng cách: 27,61

Mức thu nhập: 38,1%

Tổng thuế suất: 9,2%

Thu nhập bình quân đầu người: 530 USD

Theo Zing News

BizLIVE - Gặp gỡ