Kinh tế qua hoạt hình: Nghịch lý của sự tằn tiện

Lề Phương

10:47 12/07/2015

BizLIVE - Các nhà ủng hộ thị trường tự do cho rằng kể cả trong thời kỳ khó khăn nhất, người ta vẫn nên tằn tiện và tiết kiệm. 

Kinh tế qua hoạt hình: Nghịch lý của sự tằn tiện

Ảnh minh họa.

Giống như một đứa trẻ khi được cho tiền tiêu vặt, câu hỏi lớn nhất của nền kinh tế là: Tiền thì nên để dành hay đem tiêu?
Các nhà ủng hộ thị trường tự do cho rằng kể cả trong thời kỳ khó khăn nhất, người ta vẫn nên tằn tiện và tiết kiệm. 
Sau đó, ngân hàng sẽ chuyển các khoản tiết kiệm vào đầu tư nhà máy, đào tạo và công nghệ mới, giúp nâng cao năng suất.
Trên đây là phim ngắn giải thích về lý thuyết "Nghịch lý của sự tằn tiện" do Open University thiết kế, BizLIVE Việt hóa.

LỀ PHƯƠNG

Thăm dò ý kiến
Năm 2018, kênh đầu tư nào sẽ sinh lợi nhất?

Emagazine