Kinh tế qua hoạt hình: Lý thuyết về sự lựa chọn hợp lý

Lề Phương

13:00 09/08/2015

BizLIVE - Hiện giờ nhìn chung, con người tư duy một cách logic, khi giá hàng hóa tăng, người ta sẽ tăng cung và giảm cầu. 

Khi điều hành một nền kinh tế, nhân tố phức tạp nhất cần cân nhắc là con người. 

Hiện giờ nhìn chung, con người tư duy một cách logic, khi giá hàng hóa tăng, người ta sẽ tăng cung và giảm cầu. 
Nếu kỳ vọng lạm phát tăng, người ta thường đòi tăng lương, mặc dù ít khi được đáp ứng. 
Nếu dự đoán tỷ giá hối đoái hay lãi suất giảm, những người giữ nhiều tiền sẽ tìm cách đẩy tiền mặt đi càng sớm càng tốt. 
Trên đây là phim ngắn giải thích về lý thuyết "Sự lựa chọn hợp lý" do Open University thiết kế, BizLIVE Việt hóa. 

LỀ PHƯƠNG

BizLIVE - Gặp gỡ