Kinh tế qua hoạt hình: Lợi thế cạnh tranh

Lề Phương

12:00 26/07/2015

BizLIVE -

Nhà kinh tế học David Ricardo chứng minh giao thương quốc tế sẽ khiến tất cả mọi người giàu hơn, lần đầu tiên xây dựng một trong những mô hình kinh tế vĩ đại nhất.

Một số người nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu để thị trường tự điều chỉnh, một số khác cho rằng chính phủ cần can thiệp.
Nhưng có một điều bạn không thể tác động, đó là phần còn lại của thế giới.
E ngại bị nước khác cạnh tranh, các nền kinh tế từng cố sản xuất mọi thứ họ cần và áp thuế cao để ngăn chặn hàng ngoại.  
Tuy nhiên, nhà kinh tế học David Ricardo chứng minh giao thương quốc tế sẽ khiến tất cả mọi người giàu hơn, lần đầu tiên xây dựng một trong những mô hình kinh tế vĩ đại nhất.
Trên đây là phim ngắn giải thích về lý thuyết "Lợi thế cạnh tranh" do Open University thiết kế, BizLIVE Việt hóa.

LỀ PHƯƠNG

BizLIVE - Gặp gỡ