Kinh tế qua hoạt hình: ETF là gì?

Lề Phương

09:22 20/03/2016

BizLIVE - Nếu một quỹ chỉ số (index fund) và một mã chứng khoán (stock) kết hôn và lập gia đình, con của chúng sẽ là ETF.

ETF thừa hưởng giao dịch từ cả "cha" và "mẹ".

Cũng giống quỹ chỉ số, hầu hết ETF được quản lý một cách gián tiếp, đa dạng hóa với chi phí thấp. Và cũng giống chứng khoán, ETF được mua bán qua tài khoản môi giới và được giao dịch trên sàn vào bất cứ thời điểm nào trong ngày.

Sự kết hợp hai loại giao dịch tiện lợi này đã biến ETF trở thành một công cụ đầu tư ngày càng phổ biến.

Trên đây là phim ngắn thuyết minh về hoạt động của quỹ ETF do Bloomberg dựng, BizLIVE Việt hóa.
 

LỀ PHƯƠNG