10 doanh nghiệp chi mạnh nhất cho quảng cáo ở Mỹ

Diệp Vũ

10:51 07/07/2015

Danh sách 10 công ty chi nhiều tiền nhất cho quảng cáo tại thị trường Mỹ trong năm 2014...

10 doanh nghiệp chi mạnh nhất cho quảng cáo ở Mỹ

Ảnh minh họa.

Trang Business Insider trích một báo cáo thường niên của Ad Age cho biết, 200 doanh nghiệp chi quảng cáo mạnh nhất ở Mỹ trong năm 2014 đã rót tổng cộng 137,8 tỷ USD cho hoạt động này. Trong đó, có 38 doanh nghiệp chi hơn 1 tỷ USD cho quảng cáo trong năm ngoái.<br><br><b>10. Walt Disney</b><br><br>Chi quảng cáo năm 2014: 2,1 tỷ USD<br>Tăng/giảm so với năm 2013: +7,4%

Trang Business Insider trích một báo cáo thường niên của Ad Age cho biết, 200 doanh nghiệp chi quảng cáo mạnh nhất ở Mỹ trong năm 2014 đã rót tổng cộng 137,8 tỷ USD cho hoạt động này. Trong đó, có 38 doanh nghiệp chi hơn 1 tỷ USD cho quảng cáo trong năm ngoái.

10. Walt Disney

Chi quảng cáo năm 2014: 2,1 tỷ USD
Tăng/giảm so với năm 2013: +7,4%

<b>9. L’Oreal</b><br><br>Chi quảng cáo năm 2014: 2,2 tỷ USD<br>Tăng/giảm so với năm 2013: -2%<br>

9. L’Oreal

Chi quảng cáo năm 2014: 2,2 tỷ USD
Tăng/giảm so với năm 2013: -2%

<b>8. Fiat Chrysler</b><br><br>Chi quảng cáo năm 2014: 2,2 tỷ USD<br>Tăng/giảm so với năm 2013: +14%

8. Fiat Chrysler

Chi quảng cáo năm 2014: 2,2 tỷ USD
Tăng/giảm so với năm 2013: +14%

<b>7. American Express</b><br><br>Chi quảng cáo năm 2014: 2,4 tỷ USD<br>Tăng/giảm so với năm 2013: +7,9%

7. American Express

Chi quảng cáo năm 2014: 2,4 tỷ USD
Tăng/giảm so với năm 2013: +7,9%

<b>6. Ford</b><br><br>Chi quảng cáo năm 2014: 2,5 tỷ USD<br>Tăng/giảm so với năm 2013: -3,6%

6. Ford

Chi quảng cáo năm 2014: 2,5 tỷ USD
Tăng/giảm so với năm 2013: -3,6%

<b>5. Verizone<br></b><br>Chi quảng cáo năm 2014: 2,5 tỷ USD<br>Tăng/giảm so với năm 2013: +3,6%

5. Verizone

Chi quảng cáo năm 2014: 2,5 tỷ USD
Tăng/giảm so với năm 2013: +3,6%

<b>4. Comcast<br></b><br>Chi quảng cáo năm 2014: 3 tỷ USD<br>Tăng/giảm so với năm 2013: -1,7%

4. Comcast

Chi quảng cáo năm 2014: 3 tỷ USD
Tăng/giảm so với năm 2013: -1,7%

<b>3. General Motors</b><br><br>Chi quảng cáo năm 2014: 3,1 tỷ USD<br>Tăng/giảm so với năm 2013: -0,7%

3. General Motors

Chi quảng cáo năm 2014: 3,1 tỷ USD
Tăng/giảm so với năm 2013: -0,7%

<b>2. AT&T<br></b><br>Chi quảng cáo năm 2014: 3,3 tỷ USD<br>Tăng/giảm so với năm 2013: +0,1%

2. AT&T

Chi quảng cáo năm 2014: 3,3 tỷ USD
Tăng/giảm so với năm 2013: +0,1%

<b>1. Procter & Gamble</b><br><br>Chi quảng cáo năm 2014: 4,6 tỷ USD<br>Tăng/giảm so với năm 2013: -4,2%<br>
1. Procter & GambleChi quảng cáo năm 2014: 4,6 tỷ USDTăng/giảm so với năm 2013: -4,2%

Theo VnEconomy

Thăm dò ý kiến
Năm 2018, kênh đầu tư nào sẽ sinh lợi nhất?

Emagazine