Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Mã CK : VPB

Cổ đông lớn

TênSLCPTỷ lệ (%)
Ngô Chí Dũng70,257,1324.7
Hoàng Anh Minh67,918,2794.5
Trần Ngọc Lan63,725,6824.3
Lê Việt Anh59,168,9234.0
Nguyễn Phương Hoa59,045,6263.9
Bùi Hải Quân35,781,3762.4
Ngô Thị Khánh Hòa25,228,0701.7
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại kỹ thuật Việt Hải18,199,3881.2
Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Hải15,877,3731.1
Lương Phan Sơn3,025,6700.2
Lô Bằng Giang1,888,1440.1
Nguyễn Thị Thanh Nhàn268,2030.0
Nguyễn Hưng73,2320.0
Dương Thị Thủy18,4160.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : VPB - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Nguyễn Thanh BìnhPhó TGĐBán652,448100,000022/11/20170
Nguyễn Đức VinhTV HĐQT/TGĐMua010,000,000017/11/20170
1