Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam - Mã CK : VISC

TênSLCPTỷ lệ (%)
Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Hướng Việt9,000,00060.0
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam1,643,15011.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : VISC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD