Lịch sử giao dịch

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : VEF - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phầnCổ đông lớnBán148,970,34515,687,105-10,159,40020/01/2016138,810,945
Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phầnCổ đông lớnBán148,970,34515,687,105020/01/20160
1