Công ty Cổ phần Bến bãi vận tải Sài Gòn - Mã CK : TPS

TênSLCPTỷ lệ (%)
Ngô Quang Hiển300,0006.0
Ngô Quang Trung266,9745.3
Nguyễn Hương Giang250,0005.0
Phan Mỹ Kim250,0005.0
Nguyễn Thu Hiền130,6252.6

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : TPS - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Nguyễn Thu HiềnCổ đông lớnBán630,625500,000-500,00022/12/2017130,625
Ngô Quang TrungTV HĐQTMua246,87520,09920,09922/12/2017266,974
Nguyễn Hương GiangCổ đông lớnMua00250,00022/12/2017250,000
Phan Mỹ KimCổ đông lớnMua00250,00022/12/2017250,000
Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCMCổ đông lớnBán582,600582,600-582,60022/04/20160
Nguyễn Thu HiềnCổ đông lớnMua140,000056,80022/04/2016196,800
Ngô Quang HiểnCổ đông lớnMua00300,00020/04/2016300,000
Nguyễn Thu HiềnCổ đông lớnMua00140,00020/04/2016140,000
1