Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại - Mã CK : TNP

TênSLCPTỷ lệ (%)
Công ty TNHH TM Ánh Vy5,349,07875.3
Lâm Ánh Vy998,33214.1
Đồng Thị Quỳnh Hương23,0400.3
Nguyễn Văn Thi12,6000.2
Võ Thị Thu Hiền4,7000.1

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : TNP - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD