Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ - Mã CK : SNTB

TênSLCPTỷ lệ (%)
Công ty TNHH MTV Thương mại Sabeco5,400,00090.0
Nguyễn Văn Thịnh12,6520.2
Ngô Đức Minh2,5500.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : SNTB - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD