Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng - Mã CK : SHG

TênSLCPTỷ lệ (%)
Phạm Thị Phương Thúy2,987,40011.1
Đặng Tiên Phong300,2001.1
Phùng Quang Hải30,0000.1
Lã Tuấn Hưng23,5000.1
Mai Văn Đông20,0000.1
Phạm Văn Nghĩa20,0000.1
Nguyễn Văn Hiến12,3000.0
Phan Việt Anh10,0000.0
Nguyễn Tất Thành 2,2000.0
Trần Anh Tài5000.0
Phùng Minh Bằng1000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : SHG - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Phạm Thị Phương ThúyCổ đông lớnMua2,788,0000199,40013/10/20172,987,400
Phạm Thị Phương ThúyCổ đông lớnMua2,252,0000536,00008/02/20172,788,000
Phạm Thị Phương ThúyCổ đông lớnMua002,252,00020/01/20172,252,000
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên ViệtCổ đông lớnBán2,228,0000-2,228,00020/01/20170
Nguyễn Thị Anh TúCổ đông lớnBán2,228,0000-2,228,00013/04/20150
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên ViệtCổ đông lớnMua002,231,00013/04/20152,231,000
1