Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Sài Đồng - Mã CK : SDI

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tập đoàn Vingroup112,800,30094.0
Phan Quang Đăng5,800,0004.8
Ngô Phương Hạnh2,500,0002.1
Sái Hoàng Giang4,7220.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : SDI - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Tập đoàn VingroupCổ đông lớnMua88,800,30024,000,00024,000,00014/08/2014112,800,300
Công ty TNHH MTV HanelCổ đông lớnBán24,000,00024,000,000-24,000,00014/08/20140
Tập đoàn VingroupCổ đông lớnBán94,800,0000-5,999,70021/04/201488,800,300
Tập đoàn VingroupCổ đông lớnMua73,200,00021,600,00021,600,00015/10/201294,800,000
Cổ đông lớnBán10,800,0000-8,300,00010/10/20122,500,000
Cổ đông lớnBán10,800,0000-5,000,00005/10/20125,800,000
CTCP Đầu tư và Phát triển Sinh tháiCổ đông lớnBán9,000,0009,000,000-9,000,00029/12/20110
Cổ đông lớnMua004,500,00029/12/20114,500,000
Cổ đông lớnMua004,500,00029/12/20114,500,000
1