Công ty Cổ phần Sông Đà 5 - Mã CK : SD5

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tổng Công ty Sông Đà16,681,68064.2
Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Việt Nam (VF2)516,8002.0
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1)390,1001.5
CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam (VFM)303,9001.2
Tập đoàn Bảo Việt259,1001.0
Vũ Trung Trực4,9050.0
Phạm Xuân Tiêng4,5860.0
Trương Tuấn Tú 7300.0
Vũ Khắc Tiệp6840.0
Nguyễn Mạnh Tiến5000.0
Nguyễn Mạnh Toàn4400.0
Nguyễn Văn Hiếu3280.0
Tạ Hoàng Bẩy 2710.0
Lê Ngọc Minh1210.0
Đỗ Quang Lợi1120.0
Nguyễn Đắc Điệp1000.0
Trần Văn Huyên390.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : SD5 - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Nguyễn Đắc ĐiệpPhó TGĐ/TV HĐQTMua100200,000012/12/20170
Nguyễn Đắc ĐiệpPhó TGĐBán10,70010,700-10,60008/04/2015100
Nguyễn Đắc ĐiệpPhó TGĐBán17,70017,700-7,00031/03/201510,700
Tổng Công ty Sông ĐàCổ đông lớnMua9,528,80006,200,00004/07/201415,728,800
CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam (VFM)Cổ đông lớnBán516,8000-212,90025/01/2013303,900
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1)Cổ đông lớnBán1,153,8000-763,70016/01/2013390,100
Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Việt Nam (VF2)Cổ đông lớnBán603,9000-87,10018/10/2012516,800
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1)Cổ đông lớnMua1,153,800750,000011/07/20121,153,800
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1)Cổ đông lớnBán1,153,800750,000011/07/20121,153,800
Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Việt Nam (VF2)Cổ đông lớnBán603,900250,000011/06/2012603,900
Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Việt Nam (VF2)Cổ đông lớnMua603,900320,000011/06/2012603,900
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1)Cổ đông lớnBán1,153,800250,000008/05/20121,153,800
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1)Cổ đông lớnMua1,153,800250,000008/05/20121,153,800
Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Việt Nam (VF2)Cổ đông lớnMua603,900320,000010/04/2012603,900
Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Việt Nam (VF2)Cổ đông lớnBán603,900250,000010/04/2012603,900
Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Việt Nam (VF2)Cổ đông lớnBán603,900250,000009/02/2012603,900
Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Việt Nam (VF2)Cổ đông lớnMua603,900320,000009/02/2012603,900
Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Việt Nam (VF2)Cổ đông lớnMua601,900320,0002,00009/12/2011603,900
Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Việt Nam (VF2)Cổ đông lớnBán601,900250,000009/12/2011603,900
Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Việt Nam (VF2)Cổ đông lớnMua599,900320,0002,00010/10/2011601,900