Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm - Mã CK : SCY

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy55,823,85090.1
Công ty TNHH MTV Đóng tàu Bạch Đằng4,672,2787.5
Phan Đình Lượng38,9020.1
Quách Đình Nguyên34,9030.1
Phạm Mạnh Hà33,3340.1
Đàm Quang Trung26,5510.0
Trương Trung Phúc20,1670.0
Hoàng Văn Tùng17,4450.0
Phạm Thị Hiên13,4960.0
Phùng Vũ Lợi9130.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : SCY - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD