Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền - Mã CK : SBST

TênSLCPTỷ lệ (%)
Công ty TNHH MTV Thương mại SA BE CO3,600,00090.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : SBST - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD