Lịch sử giao dịch

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : SAV - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Nguyễn Thanh HảiTV BKSBán149,70060,000004/05/2017149,700
Greystanes Limited CompanyCổ đông lớnBán23,0860-23,08630/12/20160
Phạm Hoàng SơnKế toán trưởngMua4,28050,00072031/10/20145,000
Kim Soung GyuCổ đông lớnMua3,824,846220,000220,00020/10/20144,044,846
Bùi Ngọc QuớiTGĐBán88,14570,000-65,06008/09/201423,085
Phạm Hoàng SơnKế toán trưởngMua4,28010,000005/09/20144,280
Công ty Cổ phần Đại Tân LongCổ đông lớnBán1,841,6500-1,496,46611/06/2014345,184
Kim Soung GyuCổ đông lớnMua2,328,3801,496,4661,496,46611/06/20143,824,846
Bùi Ngọc QuớiTGĐBán89,09550,000-95005/06/201488,145
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản ViệtCổ đông lớnMua001,888,19518/04/20141,888,195
Võ Hữu ThiệnCổ đông lớnBán501,650501,650-501,65018/04/20140
Công ty Cổ phần Đại Tân LongCổ đông lớnMua001,841,65018/04/20141,841,650
Vietnam Property HoldingCổ đông lớnBán2,328,3802,328,380-2,328,38018/04/20140
Quỹ Đầu tư Việt NamCổ đông lớnBán1,878,1951,878,195-1,878,19518/04/20140
E-land Asia Holdings Pte., Ltd.Cổ đông lớnMua002,328,38022/04/20142,328,380
Vietnam Property HoldingCổ đông lớnMua2,323,3805,0005,00019/08/20132,328,380
Nguyen Louis TCổ đông lớnBán2,328,3802,328,380029/04/20140
Bùi Ngọc QuớiTGĐMua84,09520,0005,00010/03/201489,095
Võ Hoàng ChươngThành viên BKSBán2,0002,000-2,00007/01/20140
Phạm Hoàng SơnKế toán trưởngBán10,00010,000-5,72027/12/20134,280