Công ty Cổ phần Thủy điện Ry Ninh II - Mã CK : RHC

TênSLCPTỷ lệ (%)
TCT Sông Đà1,619,94031.6
Quỹ đồng nghiệp, Quỹ trẻ thơ, Quỹ phụ nữ Sông Đà163,0003.2
Nguyễn Thành Nam71,0601.4
Lưu Xuân Toản2,0000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : RHC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Nguyễn Thành NamThành viên HĐQT/TGĐMua70,06010,0001,00010/07/201371,060
Nguyễn Thành NamThành viên HĐQT/TGĐMua62,06010,0008,00030/11/201270,060
Nguyễn Thành NamThành viên HĐQT/TGĐMua56,76010,0005,30026/10/201262,060
Lưu Xuân ToảnKế toán trưởngMua05,0002,00006/04/20122,000
Nguyễn Thành NamTGĐMua52,16010,0004,60014/11/201156,760
Nguyễn Thành NamTGĐBán1,0001,000-50006/09/2011500
Nguyễn Thành NamTGĐMua3,00010,00050024/06/20113,500
Nguyễn Thành NamTGĐMua1,00015,0002,00015/04/20113,000
TCT Sông ĐàCổ đông lớnMua1,591,04028,96028,90010/09/20091,619,940
TCT Sông ĐàCổ đông lớnMua1,591,04028,960030/07/20091,591,040
Quỹ đồng nghiệp, Quỹ trẻ thơ, Quỹ phụ nữ Sông ĐàCổ đông lớnBán163,000160,000008/12/2008163,000
Quỹ đồng nghiệp, Quỹ trẻ thơ, Quỹ phụ nữ Sông ĐàCổ đông lớnBán200,000200,000-37,00003/04/2008163,000
Hoàng Văn KhinhTrưởng BKSBán15,0007,500030/11/200715,000
1