Lịch sử giao dịch

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : PVL - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Việt NamCổ đông lớnMua004,000,00028/04/20164,000,000
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng SaigonLandCổ đông lớnMua3,000,00001,000,00028/03/20164,000,000
Nguyễn Văn DũngCổ đông lớnBán4,000,0004,000,000030/01/20154,000,000
Nguyễn Văn DũngCổ đông lớnBán7,000,0007,000,000-3,000,00026/12/20144,000,000
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng SaigonLandCổ đông lớnMua003,000,00028/12/20143,000,000
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt NamCổ đông lớnBán2,526,0000-555,60008/09/20141,970,400
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt NamCổ đông lớnBán3,076,0000-550,00027/08/20142,526,000
Hoàng Ngọc SáuChủ tịch HĐQTMua05,000,00021,50005/12/201321,500
NullCổ đông lớnBán3,658,0000-570,00023/10/20123,088,000
NullCổ đông lớnBán3,658,0001,000,000031/08/20120
NullCổ đông lớnBán3,687,0001,000,000-29,00027/07/20123,658,000
Tổng Công ty Cổ phần Phong PhúCổ đông lớnBán2,774,6000-282,80025/04/20122,491,800
Tổng Công ty Cổ phần Phong PhúCổ đông lớnBán3,332,0000-557,40019/04/20122,774,600
NullCổ đông lớnBán3,786,3001,000,000-99,30023/05/20123,687,000
Tổng Công ty Cổ phần Phong PhúCổ đông lớnMua3,392,000500,00090,00006/04/20123,332,000
Tổng Công ty Cổ phần Phong PhúCổ đông lớnMua3,332,0001,000,000012/06/20120
Tổng Công ty Cổ phần Phong PhúCổ đông lớnBán3,332,0003,332,000012/06/20120
Tổng Công ty Cổ phần Phong PhúCổ đông lớnBán3,392,0003,392,000-150,00006/04/20123,332,000
NullCổ đông lớnBán4,266,3001,000,000-480,00019/03/20123,786,300
Tổng Công ty Cổ phần Phong PhúCổ đông lớnMua3,387,000500,0005,00007/02/20123,392,000