Lịch sử giao dịch

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : PTS - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Nguyễn Thị Thu HạnhUỷ viên HĐQTBán4,6104,610-4,60031/08/201010
Phạm Xuân HoàngKế toán trưởngMua03,0003,00015/05/20093,000
Nguyễn Minh KhiêmThành viên BKSBán7,5400-1,00012/01/20096,540
Phạm Mai Anhkế toán trưởngBán11,90011,900-11,90029/08/20080
Nguyễn Thị Thu HạnhỦy viên HĐQTBán6,6105,000-2,00023/11/20074,610
Nguyễn Thị Thu HạnhUV HĐQT, trưởng phòng KDBán6,6105,000-2,00023/11/20074,610
Nguyễn Minh KhiêmThành viên BKSBán15,77010,000012/08/200715,770
1