Công ty Cổ phần PIV - Mã CK : PIV

TênSLCPTỷ lệ (%)
Lê Xuân Minh625,0003.6
Phạm Văn Thuận562,4823.2
Vũ Văn Cương525,0003.0
Trần Văn Lượng508,0002.9
Lê Tuấn Anh500,0002.9
Hoàng Thị Hoài300,0001.7
Nguyễn Thu Huyền200,0001.2
Nguyễn Trọng Đức200,0001.2
Đỗ Thị Thanh Nga80,0000.5
Lê Quốc Hưng60,0000.3
Nguyễn Công Cương58,0000.3
Cao Văn Vĩ48,1000.3
Chu Đức Lam27,8000.2
Phạm Ngọc Thanh10,0000.1
Đỗ Văn Dị5,0000.0
Nguyễn Thiện Huy5,0000.0
Nguyễn Vũ Trọng Minh5,0000.0
Dương Ngọc Cảnh2,0000.0
Trương Thị Tuyết1,0000.0
Vũ Thu Thủy1,0000.0
Nguyễn Quỳnh Châu5000.0
Nguyễn Trung Kiên5000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : PIV - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Nguyễn Trọng ĐứcTV HĐQTMua0500,000200,00010/02/2017200,000
Nguyễn Thu HuyềnTV HĐQTMua0600,000200,00010/02/2017200,000
Hoàng Thị HoàiChủ tịch HĐQTMua01,400,000300,00010/02/2017300,000
Vũ Văn CươngTV HĐQTBán525,000525,000012/01/2017525,000
Nguyễn Trọng ĐứcTV HĐQTBán525,000525,000-525,00021/12/20160
Hoàng Thị HoàiChủ tịch HĐQTBán1,470,0001,470,000-1,470,00019/12/20160
Nguyễn Thu HuyềnTV HĐQTBán630,000630,000-630,00015/12/20170
Trần Văn LượngCổ đông lớnBán2,730,0000-2,222,00007/12/2016508,000
Lê Xuân MinhCổ đông lớnBán2,625,0000-2,000,00002/12/2016625,000
Phạm Văn ThuậnCổ đông lớnBán2,249,9820-1,687,50001/12/2016562,482
Phạm Văn ThuậnCổ đông lớnMua002,142,84028/03/20162,142,840
Lê Xuân MinhCổ đông lớnMua002,500,00028/03/20162,500,000
Trần Văn LượngCổ đông lớnMua002,600,00028/03/20162,600,000
Nguyễn Thu HuyềnTV HĐQTMua00600,00028/03/2016600,000
Hoàng Thị HoàiChủ tịch HĐQTMua001,400,00028/03/20161,400,000
Vũ Văn CươngTV HĐQTMua00500,00028/03/2016500,000
Nguyễn Trọng ĐứcTV HĐQTMua00500,00028/03/2016500,000
Lê Tuấn AnhTV HĐQTMua00500,00028/03/2016500,000
Cao Văn VĩCổ đông lớnBán77,8000-29,70029/10/201548,100
Cao Văn VĩCổ đông lớnMua0077,80027/10/201577,800
12