Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện - Mã CK : PCM

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam1,960,00050.0
Lê Anh Quân65,2251.7
Hoàng Thị Minh36,7500.9
Đào Huy Trường23,5250.6
Bùi Văn Xã10,3250.3
Cao Sơn Bắc7,5750.2
Nguyễn Thị Thu6,0450.2
Phan Thị Thanh Huyền5,6250.1
Hoàng Thị Hương Thủy5,2500.1

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : PCM - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Đào Huy TrườngTrưởng BKSBán23,52510,000014/09/201723,525
1