Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 - Mã CK : MST

TênSLCPTỷ lệ (%)
Nguyễn Huy Quang3,068,00017.0
Nguyễn Văn Dung810,5004.5
Trần Tuấn Anh790,0004.4
Trần Hoàng Anh457,5002.5
Nguyễn Văn Lâm12,0000.1
Ngô Xuân Dũng10,0000.1
Tống Thế Thuận10,0000.1
Nguyễn Giang Nam9,0000.1

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : MST - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Nguyễn Huy QuangChủ tịch HĐQT/TGĐMua2,000,0002,000,0001,068,00022/09/20173,068,000
Ngô Xuân DũngTV HĐQTBán360,000350,000-350,00029/08/201710,000
Nguyễn Giang NamTV HĐQTBán259,000250,000-250,00030/08/20179,000
Trần Tuấn AnhTGĐBán1,090,0000-300,00018/08/2017790,000
Trần Tuấn AnhTGĐBán1,390,0000-300,00017/08/20171,090,000
Ngô Xuân DũngTV HĐQTBán710,000355,000-350,00010/05/2017360,000
Nguyễn Giang NamTV HĐQTBán518,000259,000-259,00005/05/2017259,000
Trần Hoàng AnhTV HĐQTBán915,000457,500-457,50027/03/2017457,500
Nguyễn Văn DungTV HĐQTBán1,621,000810,500-810,50027/03/2017810,500
Nguyễn Huy QuangChủ tịch HĐQTMua1,790,6000209,40030/03/20172,000,000
Cổ đông lớnMua1,790,6000209,40030/03/20172,000,000
Cổ đông lớnMua1,379,8000410,80029/03/20171,790,600
Cổ đông lớnMua1,077,0000302,80028/03/20171,379,800
Cổ đông lớnMua720,4000356,60024/03/20171,077,000
Trần Tuấn AnhChủ tịch HĐQT/TGĐBán2,090,000700,000-700,00028/02/20171,390,000
Trần Tuấn AnhChủ tịch HĐQT/TGĐBán2,700,000950,000-610,00030/12/20162,090,000
1