Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc - Mã CK : KTB

TênSLCPTỷ lệ (%)
Nguyễn Văn Dũng1,400,0003.5
Lê Xuân Khương1,000,0002.5
Nguyễn Thị Hiên1,000,0002.5
CTCP Chứng khoán Saigon Tourist418,8201.0
Nguyễn Văn Việt100,0000.2
Trần Văn Tặng100,0000.2
Đỗ Thị Thanh Dung10,0000.0
CTCP Thiết kế Xây dựng Khải Hoàn2,0000.0
Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Tầm Nhìn100.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : KTB - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Hứa Trung SỹThành viên HĐQTBán100,000100,000-100,00009/08/20120
Hoàng Kim ThànhThành viên HĐQTBán100,000100,000-100,00005/03/20120
Nguyễn Thị HiênChủ tịch HĐQT/TGĐBán1,400,0001,400,000005/05/20120
1