Lịch sử giao dịch

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : KTB - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Hứa Trung SỹThành viên HĐQTBán100,000100,000-100,00009/08/20120
Hoàng Kim ThànhThành viên HĐQTBán100,000100,000-100,00005/03/20120
Nguyễn Văn DũngChủ tịch HĐQT/TGĐBán1,400,0001,400,000005/05/20120
1