Lịch sử giao dịch

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : KPF - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Tạ Mỹ DungTV HĐQTBán7,1507,150-7,15016/03/20170
Đoàn Minh TuấnTV HĐQT/TGĐBán3,088,8001,680,000-1,400,00020/01/20171,688,800
Dương Minh ĐứcChủ tịch HĐQTMua01,500,0001,400,00020/01/20171,400,000
Đặng Quang TháiTV HĐQTMua02,000,0002,000,00012/12/20162,000,000
Nguyễn Bích PhượngCổ đông lớnMua1,506,5200252,92021/11/20161,759,440
Nguyễn Ngọc QuỳnhCổ đông lớnBán780,2100-180,00014/11/2016600,210
Nguyễn Bích PhượngCổ đông lớnMua794,5100627,17014/11/20161,421,680
Nguyễn Thanh HàTV HĐQTBán330,000330,000018/12/20160
Nguyễn Bích PhượngCổ đông lớnMua581,3100213,20011/11/2016794,510
Đoàn Thị Minh HuệChủ tịch HĐQT/TGĐBán140,000140,000-140,00013/09/20160
Đoàn Thị HươngChủ tịch HĐQT/TGĐBán140,000140,000-140,00009/09/20160
Đoàn Thị QuyênChủ tịch HĐQT/TGĐBán140,000140,000-140,00029/08/20160
Hoàng Xuân KiênChủ tịch HĐQT/TGĐBán140,000140,000-140,00030/08/20160
Trịnh Thị TuyếtTV BKSBán15,0000-15,00002/06/20160
Nguyễn Thanh HàTV HĐQTMua200,000130,000130,00013/07/2016330,000
Nguyễn Ngọc QuỳnhCổ đông lớnMua742,930037,28007/07/2016780,210
Đoàn Thị Minh HuệChủ tịch HĐQT/TGĐMua100,00040,00040,00010/05/2016140,000
Đoàn Thị HươngChủ tịch HĐQT/TGĐMua100,00040,00040,00010/05/2016140,000
Hoàng Xuân KiênChủ tịch HĐQT/TGĐMua100,00040,00040,00010/05/2016140,000
Đoàn Thị QuyênChủ tịch HĐQT/TGĐMua100,00040,00040,00010/05/2016140,000
12