Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh - Mã CK : KPF

TênSLCPTỷ lệ (%)
Lương Thị Hồng Vân2,110,36012.3
Đặng Quang Thái2,000,00011.7
Đoàn Minh Tuấn1,593,8009.3
Dương Minh Đức1,400,0008.2
Nguyễn Thanh Hoa1,092,0006.4
Lại Thanh Huyền899,4805.2
Nguyễn Ngọc Quỳnh600,2103.5
Bùi Minh Cường500,0002.9
Nguyễn Bích Phượng335,3842.0
Nguyễn Thanh Hà200,0001.2
Vũ Văn Hùng52,0000.3
Trần Huy Thắng50,0000.3
Hoàng Thị Tuyết Mai5,0000.0
Nguyễn Hồng Quân5,0000.0
Phạm Hồng Hà5,0000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : KPF - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Đoàn Minh TuấnTV HĐQTBán1,593,8001,593,800015/12/20170
Đoàn Minh TuấnTV HĐQTBán1,688,8001,688,800-95,00007/11/20171,593,800
Đoàn Minh TuấnTV HĐQTBán1,201,2001,201,200-1,201,20027/10/20170
Lương Thị Hồng VânCổ đông lớnMua1,320,3600790,00017/10/20172,110,360
Nguyễn Bích PhượngCổ đông lớnBán1,935,3840-1,600,00003/10/2017335,384
Tạ Thị DinhTV HĐQTBán825,000825,000-825,00029/09/20170
Lương Thị Hồng VânCổ đông lớnMua80,94001,170,00029/09/20171,250,940
Tạ Thị DinhTV HĐQTBán7,1507,150-7,15016/03/20170
Đoàn Minh TuấnTV HĐQT/TGĐBán3,088,8001,680,000-1,400,00020/01/20171,688,800
Dương Minh ĐứcChủ tịch HĐQTMua01,500,0001,400,00020/01/20171,400,000
Đặng Quang TháiTV HĐQTMua02,000,0002,000,00012/12/20162,000,000
Nguyễn Bích PhượngCổ đông lớnMua1,506,5200252,92021/11/20161,759,440
Lại Thanh HuyềnCổ đông lớnMua641,4800258,00021/11/2016899,480
Nguyễn Ngọc QuỳnhCổ đông lớnBán780,2100-180,00014/11/2016600,210
Nguyễn Bích PhượngCổ đông lớnMua794,5100627,17014/11/20161,421,680
Nguyễn Thanh HoaTV HĐQTBán330,000330,000018/12/20160
Nguyễn Bích PhượngCổ đông lớnMua581,3100213,20011/11/2016794,510
Đoàn Minh TuấnChủ tịch HĐQT/TGĐBán140,000140,000-140,00013/09/20160
Đoàn Minh TuấnChủ tịch HĐQT/TGĐBán140,000140,000-140,00009/09/20160
Đoàn Minh TuấnChủ tịch HĐQT/TGĐBán140,000140,000-140,00029/08/20160
12