Công ty Cổ phần Khai thác, Chế biến Khoáng sản Hải Dương - Mã CK : KHD

TênSLCPTỷ lệ (%)
Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang613,11635.7
Đào Văn Dũng48,2902.8
Đỗ Quang Mạnh 45,3752.6
Trần Văn Sừ33,9452.0
Nguyễn Hữu Khiêm16,2090.9
Đoàn Văn Cường12,8950.8
Vũ Thị Mây9,3600.5
Vũ Văn Trào8400.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : KHD - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Đoàn Văn CườngPhó GĐMua1,29011,60511,60521/07/201712,895
Đào Văn DũngPhó Chủ tịch HĐQT/GĐMua36,69011,60011,60020/07/201748,290
1