Quỹ đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam - Mã CK : FUCVREIT

TênSLCPTỷ lệ (%)
Công ty Cổ phần Đầu tư Thảo Điền4,765,25095.3

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : FUCVREIT - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Công ty Cổ phần Đầu tư Thảo ĐiềnCổ đông lớnBán4,929,630990,000-164,38020/06/20174,765,250
Công ty Cổ phần Đầu tư Thảo ĐiềnCổ đông lớnBán4,978,8001,500,000-49,17021/04/20174,929,630
Phan Thị Thu HằngKế toán trưởngBán100100-10024/03/20170
1