Lịch sử giao dịch

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : DNW - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Võ Văn BìnhCổ đông lớnBán16,110,833330,000-330,00028/04/201715,780,833
Võ Văn BìnhCổ đông lớnBán16,110,833330,000019/05/20170
Võ Văn BìnhCổ đông lớnMua9,350,0007,000,0006,760,83314/10/201616,110,833
Công ty Cổ phần Cơ điện LạnhCổ đông lớnBán6,760,8330-6,760,83312/10/20160
1