Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng - Mã CK : DDH

TênSLCPTỷ lệ (%)
Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng2,340,00065.0
Công ty Cổ phần Khu du lịch Đảo Cát Bà519,17214.4
Công ty Cổ phần Công trình Giao thông và cơ giới180,0005.0
Đỗ Văn Thuận30,4590.8
Nguyễn Xuân Phát1,9000.1

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : DDH - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Công ty Cổ phần Khu du lịch Đảo Cát BàCổ đông lớnMua480,17250,00039,00027/09/2017519,172
Công ty Cổ phần Khu du lịch Đảo Cát BàCổ đông lớnMua442,37237,80037,80007/09/2017480,172
Công ty Cổ phần Khu du lịch Đảo Cát BàCổ đông lớnMua380,77261,71861,60014/08/2017442,372
Công ty Cổ phần Khu du lịch Đảo Cát BàCổ đông lớnMua364,87215,92915,90016/09/2016380,772
1