Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP.Đà Nẵng - Mã CK : DAE

TênSLCPTỷ lệ (%)
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam440,76129.4
Peter Eric Dennis167,60011.2
MeKong Portfolio Investments Limited69,5004.6
Nguyễn Lệ Thủy67,9004.5
Lưu Quang Hưng17,4001.2
Phạm Nhiêu11,7690.8
Nguyễn Thế Dũng11,5380.8
Nguyễn Việt Hùng10,5000.7
Đặng Thị Trang3,6690.2
Nguyễn Thị Minh Tâm2,6140.2
Phạm Thị Thu Hương1,0920.1

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : DAE - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
MeKong Portfolio Investments LimitedCổ đông lớnBán89,7000-20,20026/11/201569,500
MeKong Portfolio Investments LimitedCổ đông lớnBán101,7000-12,00020/11/201589,700
MeKong Portfolio Investments LimitedCổ đông lớnBán114,2000-12,50018/11/2015101,700
MeKong Portfolio Investments LimitedCổ đông lớnBán137,9000-23,70029/10/2015114,200
MeKong Portfolio Investments LimitedCổ đông lớnBán175,2000-37,30023/10/2015137,900
MeKong Portfolio Investments LimitedCổ đông lớnBán194,1000-18,90013/10/2015175,200
MeKong Portfolio Investments LimitedCổ đông lớnBán212,7000-18,60024/09/2015194,100
MeKong Portfolio Investments LimitedCổ đông lớnBán212,6000-5,00027/07/2015207,600
MeKong Portfolio Investments LimitedCổ đông lớnBán225,6000-12,90022/07/2015212,700
MeKong Portfolio Investments LimitedCổ đông lớnBán244,4000-17,00016/07/2015227,400
MeKong Portfolio Investments LimitedCổ đông lớnBán256,7000-2,30006/07/2015254,400
MeKong Portfolio Investments LimitedCổ đông lớnBán270,9000-9,10017/06/2015261,800
MeKong Portfolio Investments LimitedCổ đông lớnBán292,1000-10,00015/06/2015282,100
MeKong Portfolio Investments LimitedCổ đông lớnBán313,4000-21,30011/06/2015292,100
Peter Eric DennisCổ đông lớnMua156,300011,30011/06/2015167,600
MeKong Portfolio Investments LimitedCổ đông lớnBán320,3000-6,90010/06/2015313,400
Peter Eric DennisCổ đông lớnMua145,800010,50010/06/2015156,300
Peter Eric DennisCổ đông lớnMua122,700023,10008/06/2015145,800
MeKong Portfolio Investments LimitedCổ đông lớnBán336,3000-16,00004/06/2015320,300
Peter Eric DennisCổ đông lớnMua106,700016,00001/06/2015122,700