Công ty Cổ phần Công trình Viettel - Mã CK : CTR

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel)34,503,33073.2
Dương Quốc Chính237,1100.5
Hoàng Công Vĩnh152,1680.3
Nguyễn Bá Nhiên50,6070.1
Nguyễn Giang Sơn8,7270.0
Đặng Thị Kim Hoa3,4890.0
Đào Thu Hiền1,9030.0
Nguyễn Hữu Hùng8700.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : CTR - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD