Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình - Mã CK : BTB

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tổng Công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội5,100,00066.3
Đinh Văn Thuận500,0006.5
Vũ Thanh Liêm53,8000.7
Hoàng Trọng Thư25,0470.3
Đỗ Duyên Ninh13,0000.2
Nguyễn Hữu Cường12,8000.2
Nguyễn Minh Thế5,0000.1
Bùi Quang Vượng4,2740.1
Lê Quý Huệ2,5500.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : BTB - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD