Công ty Cổ phần Giày Bình Định - Mã CK : BDF

TênSLCPTỷ lệ (%)
Phạm Văn Quân702,38845.3
Võ Ngọc Thủy79,7005.1
Trần Thị Kim Vân76,1004.9
Huỳnh Thị Thu Hằng15,1001.0
Phan Vân Quỳnh10,7000.7
Huỳnh Thị Thanh8,5000.5
Trần Văn Khiêm7,3000.5
Nguyễn Đăng Dân7,1000.5
Phạm Thị Kiểu2,6000.2
Bùi Đại Lý2,0000.1

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : BDF - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD