Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex - Mã CK : ART

TênSLCPTỷ lệ (%)
Trịnh Văn Quyết2,630,0008.5
Trịnh Thị Thúy Nga216,0000.7
Trịnh Thị Minh Huế204,0000.7
Nguyễn Thanh Bình180,0000.6
Lưu Đức Quang20,0000.1
Nguyễn Tiến Dũng20,0000.1
Nguyễn Văn Thanh10,0000.0
Lê Thị Ngọc Diệp5,0000.0
Trần Thị Thu Hà5,0000.0
Trịnh Hồng Quý5,0000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : ART - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Lê Thành VinhCổ đông lớnBán1,334,0001,334,000-1,334,00005/09/20170
Nguyễn Văn ThanhTV HĐQTBán1,010,0001,000,000-1,000,00008/09/201710,000
Mua630,0002,000,0002,000,00005/09/20172,630,000
Công ty Cổ phần Sông Đà 9Cổ đông lớnBán2,000,2502,000,250-2,000,25028/08/20170
1