Lịch sử giao dịch

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : ARM - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Đào Khắc HậuChủ tịch HĐQTMua512,44914,0001,50029/06/2017513,949
Đào Khắc HậuChủ tịch HĐQTMua499,24926,00013,20001/06/2017512,449
Đào Khắc HậuChủ tịch HĐQTMua473,74926,00025,50008/05/2017499,249
Đào Khắc HậuChủ tịch HĐQTMua473,74926,000012/05/20170
Đào Khắc HậuChủ tịch HĐQTMua459,84913,90013,90017/08/2016473,749
Đào Khắc HậuChủ tịch HĐQTMua418,35950,00041,49005/07/2016459,849
Đào Khắc HậuChủ tịch HĐQTMua396,40021,95921,95912/05/2016418,359
Đào Khắc HậuChủ tịch HĐQTMua370,00026,40026,40025/02/2016396,400
Đào Khắc HậuChủ tịch HĐQTMua260,000110,000110,00003/02/2016370,000
America LLCCổ đông lớnMua163,000050,30002/02/2016213,300
America LLCCổ đông lớnMua153,60003,30012/01/2016156,900
America LLCCổ đông lớnMua127,50004,00009/07/2015131,500
Đào Khắc HậuChủ tịch HĐQTMua249,100010,90020/04/2015260,000
Đào Khắc HậuChủ tịch HĐQTMua229,900019,20017/04/2015249,100
Đào Khắc HậuChủ tịch HĐQTMua202,500017,00014/04/2015219,500
Đào Khắc HậuChủ tịch HĐQTMua127,000075,50031/12/2014202,500
Phạm Hồng QuangPhó Giám đốcBán58,34058,340-57,34011/03/20141,000
Đinh Ngọc ChủngỦy viên HĐQT/Phó Giám đốcBán20,56520,500-20,50005/03/201465
Phạm Hồng QuangPhó Giám đốcBán58,34058,340007/02/201458,340
Trần Thị Thanh HoaThành viên BKSBán5,3155,315-5,30022/01/201415
1