Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không - Mã CK : ARM

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tổng Công ty Hàng Không Việt Nam1,071,00041.3
Đào Khắc Hậu513,94919.8
Đào Khắc Hậu260,00010.0
America LLC213,3008.2
Đoàn Minh Phú64,6832.5
Lê Văn Kim23,9060.9
Nguyễn Thị Kim Liên13,5450.5
Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đông Đô8,0000.3
Vũ Thị Nguyệt Nga6,0000.2
Đỗ Thu Hằng2,7050.1
Nguyễn Tuấn Anh1,6000.1
Dương Thị Việt Thắm1,0000.0
Phạm Hồng Quang1,0000.0
Nguyễn Đình Thái9000.0
Đinh Ngọc Chủng650.0
Nguyễn Thị Thanh Lan150.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : ARM - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Đào Khắc HậuChủ tịch HĐQTMua512,44914,0001,50029/06/2017513,949
Đào Khắc HậuChủ tịch HĐQTMua499,24926,00013,20001/06/2017512,449
Đào Khắc HậuChủ tịch HĐQTMua473,74926,00025,50008/05/2017499,249
Đào Khắc HậuChủ tịch HĐQTMua473,74926,000012/05/20170
Đào Khắc HậuChủ tịch HĐQTMua459,84913,90013,90017/08/2016473,749
Đào Khắc HậuChủ tịch HĐQTMua418,35950,00041,49005/07/2016459,849
Đào Khắc HậuChủ tịch HĐQTMua396,40021,95921,95912/05/2016418,359
Đào Khắc HậuChủ tịch HĐQTMua370,00026,40026,40025/02/2016396,400
Đào Khắc HậuChủ tịch HĐQTMua260,000110,000110,00003/02/2016370,000
America LLCCổ đông lớnMua163,000050,30002/02/2016213,300
America LLCCổ đông lớnMua153,60003,30012/01/2016156,900
America LLCCổ đông lớnMua127,50004,00009/07/2015131,500
Đào Khắc HậuChủ tịch HĐQTMua249,100010,90020/04/2015260,000
Đào Khắc HậuChủ tịch HĐQTMua229,900019,20017/04/2015249,100
Đào Khắc HậuChủ tịch HĐQTMua202,500017,00014/04/2015219,500
Đào Khắc HậuChủ tịch HĐQTMua127,000075,50031/12/2014202,500
Phạm Hồng QuangPhó Giám đốcBán58,34058,340-57,34011/03/20141,000
Đinh Ngọc ChủngỦy viên HĐQT/Phó Giám đốcBán20,56520,500-20,50005/03/201465
Phạm Hồng QuangPhó Giám đốcBán58,34058,340007/02/201458,340
Trần Thị Thanh HoaThành viên BKSBán5,3155,315-5,30022/01/201415
1