Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương - Mã CK : APS

TênSLCPTỷ lệ (%)
ASEAN Deep Value Fund5,329,60013.7
Lâm Nhựt Quỳnh Anh4,054,90010.4
Asean Small Cap Fund3,317,6008.5
Lucerne Enterprise Ltd3,200,3008.2
Nguyễn Đỗ Lăng2,167,9005.6
Lưu Thanh Bình1,990,0005.1
CTCP Quản lý quỹ Tín Phát1,885,3004.8
Đinh Việt Thanh1,802,3004.6
CTCP Quản lý quỹ Đầu tư FPT1,600,0004.1
CTCP Chứng khoán NHNN & PTNT VN1,400,0003.6
Huỳnh Thị Mai Dung840,0002.2
Nguyễn Duy Khanh507,0001.3
Nguyễn Thị Bốn300,0000.8
Nguyễn Mạnh Hào110,0000.3
Nguyễn Thị Mai Hương15,0000.0
Hồ Xuân Vinh5,0000.0
CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương2,0900.0
Nguyễn Hoài Giang1,0000.0
Phạm Duy Hưng200.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : APS - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Cổ đông lớnBán800,0000-800,00009/08/20170
Đinh Việt TrungTV HĐQTBán1,812,3001,812,300-1,812,30010/08/20170
Cổ đông lớnBán1,787,5000-587,50007/08/20171,200,000
ASEAN Deep Value FundCổ đông lớnBán5,621,2000-291,60008/08/20175,329,600
Cổ đông lớnBán1,200,0000-400,00008/08/2017800,000
Cổ đông lớnBán2,370,8000-583,30004/08/20171,787,500
Cổ đông lớnBán2,885,2000-514,40003/08/20172,370,800
Cổ đông lớnBán4,054,9000-1,169,70002/08/20172,885,200
ASEAN Deep Value FundCổ đông lớnMua5,021,2000600,00031/07/20175,621,200
Đinh Việt ThanhCổ đông lớnMua1,782,300020,00015/06/20171,802,300
ASEAN Deep Value FundCổ đông lớnMua4,649,4000301,50012/06/20174,950,900
ASEAN Deep Value FundCổ đông lớnMua4,195,2000454,00007/06/20174,649,200
Đinh Việt ThanhCổ đông lớnBán1,946,0000-167,80005/04/20171,778,200
Cổ đông lớnMua3,865,000057,10005/12/20163,922,100
Cổ đông lớnMua3,505,200061,00016/09/20163,566,200
Cổ đông lớnMua2,360,6000122,00005/08/20162,482,600
Cổ đông lớnMua2,205,6000155,00025/07/20162,360,600
Huỳnh Thị Mai DungỦy viên HĐQTBán1,734,300894,300-894,30003/11/2014840,000
Huỳnh Thị Mai DungỦy viên HĐQTMua02,000,000300,00003/10/2014300,000
Huỳnh Thị Mai DungỦy viên HĐQTBán2,840,0002,000,000-1,105,70003/10/20141,734,300
12