Lịch sử giao dịch

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : APS - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
ASEAN Deep Value FundCổ đông lớnMua4,649,4000301,50012/06/20174,950,900
ASEAN Deep Value FundCổ đông lớnMua4,195,2000454,00007/06/20174,649,200
Huỳnh Thị Mai DungỦy viên HĐQTBán1,734,300894,300-894,30003/11/2014840,000
Nguyễn Thị BổnỦy viên HĐQTMua02,000,000300,00003/10/2014300,000
Huỳnh Thị Mai DungỦy viên HĐQTBán2,840,0002,000,000-1,105,70003/10/20141,734,300
Asean Small Cap FundCổ đông lớnMua3,087,6000230,00016/05/20143,317,600
Lucerne Enterprise LtdCổ đông lớnMua2,755,3000445,00006/03/20143,200,300
Nguyễn Đỗ LăngCổ đông lớnBán93,35093,350027/01/201493,350
Lucerne Enterprise LtdCổ đông lớnMua2,370,3000385,00006/02/20142,755,300
Nguyễn Hoài GiangThành viên BKSMua001,00009/01/20141,000
Nguyễn Đỗ LăngChủ tịch HĐQT/TGĐ/Người CBTTBán2,167,90093,350027/01/20140
CTCP Quản lý quỹ Tín PhátCổ đông lớnBán1,980,0000-94,70006/11/20131,885,300
Asean Small Cap FundCổ đông lớnMua2,492,2000270,70004/10/20132,762,900
CTCP Quản lý quỹ Tín PhátCổ đông lớnMua001,980,00026/07/20131,980,000
Ngân hàng TMCP Hàng HảiCổ đông lớnBán1,980,0000-1,980,00026/07/20130
Lucerne Enterprise LtdCổ đông lớnMua2,220,3000150,00024/07/20132,370,300
Lucerne Enterprise LtdCổ đông lớnMua1,870,3000350,00023/07/20132,220,300
Asean Small Cap FundCổ đông lớnMua1,985,0000507,20023/05/20132,492,200
Asean Small Cap FundCổ đông lớnMua1,705,0000280,00014/03/20131,985,000
Huỳnh Thị Mai DungỦy viên HĐQTMua1,020,0005,000,0001,820,00017/08/20122,840,000
12