Lịch sử giao dịch

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : APP - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Cổ đông lớnMua495,9000162,70012/08/2015658,600
Trần Thị PhúcCổ đông lớnBán350,0000-350,00002/07/20150
Hoàng Trung DũngỦy viên HĐQTMua606,216382,000350,00015/07/2015956,216
Phạm Quý HồngỦy viên HĐQT/Phó TGĐMua3,962950,000030/06/20153,962
Hoàng Trung DũngỦy viên HĐQTBán606,216106,210025/06/2015606,216
Đinh Quang TháiPhó TGĐBán55,61955,619-55,61919/06/20150
Sử Bùi Bảo NgọcCổ đông lớnMua00210,00016/06/2015210,000
Phạm Thị Thúy HàPhó TGĐBán8,1908,190-8,19019/06/20150
Trần Thị PhúcCổ đông lớnBán960,0000-610,00016/06/2015350,000
Phạm Văn ChươngCổ đông lớnBán1,754,4461,754,446-1,754,44603/06/20150
Cổ đông lớnMua00495,90002/06/2015495,900
Trần Thị PhúcCổ đông lớnMua00960,00001/06/2015960,000
Hoàng Trung DũngPhó chủ tịch HĐQT/Phó TGĐBán502,700140,000017/10/2011582,900
Hoàng Trung DũngPhó chủ tịch HĐQT/Phó TGĐMua502,700200,00080,20017/10/2011582,900
Hoàng Trung DũngPhó Chủ tịch HĐQT/TGĐMua325,57250,00033,50030/06/2011359,072
Hoàng Trung DũngPhó Chủ tịch HĐQT/TGĐMua295,57230,00030,00019/04/2011325,572
1