Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI - Mã CK : APL

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP612,00051.0
Trương Thị Điểm25,0002.1
Phạm Công Lộc23,3821.9
Đỗ Huy Hùng19,6721.6
Nguyễn Hữu Toàn4,8000.4
Nguyễn Mạnh Tú6540.1

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : APL - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD