Lịch sử giao dịch

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : API - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
David RoesCổ đông lớnMua4,942,200600,000500,00031/03/20175,442,200
David RoesCổ đông lớnMua5,442,200400,000004/05/20170
Nguyễn Đỗ LăngChủ tịch HĐQTMua3,979,9224,000,000028/04/20170
David RoesCổ đông lớnMua4,142,200800,000800,00028/02/20174,942,200
David RoesCổ đông lớnMua4,017,200125,000125,00023/01/20174,142,200
David RoesCổ đông lớnMua3,966,300150,00050,90030/12/20164,017,200
David RoesCổ đông lớnMua3,900,900175,00065,40028/11/20163,966,300
David RoesCổ đông lớnMua3,831,500200,00069,40031/10/20163,900,900
David RoesCổ đông lớnMua3,727,500300,000104,00030/09/20163,831,500
David RoesCổ đông lớnMua3,574,500400,000153,00030/08/20163,727,500
ASEAN Deep Value FundCổ đông lớnMua3,574,500400,000026/07/20163,574,500
David RoesCổ đông lớnMua3,304,500500,000270,00019/02/20163,574,500
Lê Hồng NamCổ đông lớnMua1,104,90001,450,00019/03/20152,554,900
Lucerne Enterprice Ltd.Cổ đông lớnMua1,80007,300,00023/03/20157,301,800
Asian Small Cap FundCổ đông lớnMua2,654,5000650,00020/03/20153,304,500
Đặng Thanh TúCổ đông lớnBán1,411,9000-113,50019/11/20141,298,400
Đặng Thanh TúCổ đông lớnBán2,029,9000-618,00018/11/20141,411,900
David Pete O'NeilỦy viên HĐQTMua485,900165,00058,60021/10/2014544,500
Nguyễn Thị BổnỦy viên HĐQTMua799,7001,000,000110,70025/04/2014910,400
Đặng Thanh TúCổ đông lớnMua1,803,900051,90029/04/20141,855,800
12