Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương - Mã CK : API

TênSLCPTỷ lệ (%)
Nguyễn Đỗ Lăng7,492,12221.2
Lucerne Enterprice Ltd.7,301,80020.6
ASEAN Deep Value Fund6,293,00017.8
Asian Small Cap Fund3,304,5009.3
Lê Hồng Nam1,664,1004.7
Đặng Thanh Tú1,298,4003.7
Nguyễn Thị Hồng Cúc1,233,4003.5
Huỳnh Thị Mai Dung996,0002.8
Nguyễn Thị Bốn966,1002.7
Nguyễn Thị Bổn910,0002.6
Nguyễn Duy Khanh800,0002.3
CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương505,6001.4
Nguyễn Tiến Lộc200,0000.6
Nguyễn Mạnh Hào100,0000.3
Lã Thị Quy1000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : API - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
ASEAN Deep Value FundCổ đông lớnMua6,278,00050,00015,00030/11/20176,293,000
ASEAN Deep Value FundCổ đông lớnMua6,293,00030,000029/12/20170
ASEAN Deep Value FundCổ đông lớnMua6,256,80075,00021,20031/10/20176,278,000
ASEAN Deep Value FundCổ đông lớnMua6,234,70075,00022,10029/09/20176,256,800
ASEAN Deep Value FundCổ đông lớnMua6,193,20075,00041,50031/08/20176,234,700
ASEAN Deep Value FundCổ đông lớnMua6,156,000100,00037,20031/07/20176,193,200
ASEAN Deep Value FundCổ đông lớnMua5,997,200300,000158,80030/06/20176,156,000
ASEAN Deep Value FundCổ đông lớnMua5,727,200400,000270,00029/05/20175,997,200
Huỳnh Thị Mai DungTV HĐQTMua910,400055,70009/05/2017966,100
Nguyễn Đỗ LăngChủ tịch HĐQTMua3,979,9224,000,0003,512,20028/04/20177,492,122
ASEAN Deep Value FundCổ đông lớnMua4,942,200600,000500,00031/03/20175,442,200
ASEAN Deep Value FundCổ đông lớnMua5,442,200400,000004/05/20170
Nguyễn Đỗ LăngChủ tịch HĐQTMua3,979,9224,000,000028/04/20170
ASEAN Deep Value FundCổ đông lớnMua4,142,200800,000800,00028/02/20174,942,200
ASEAN Deep Value FundCổ đông lớnMua4,017,200125,000125,00023/01/20174,142,200
ASEAN Deep Value FundCổ đông lớnMua3,966,300150,00050,90030/12/20164,017,200
ASEAN Deep Value FundCổ đông lớnMua3,900,900175,00065,40028/11/20163,966,300
ASEAN Deep Value FundCổ đông lớnMua3,831,500200,00069,40031/10/20163,900,900
ASEAN Deep Value FundCổ đông lớnMua3,727,500300,000104,00030/09/20163,831,500
ASEAN Deep Value FundCổ đông lớnMua3,574,500400,000153,00030/08/20163,727,500