Lịch sử giao dịch

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : APG - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Công ty Cổ phần HLSCổ đông lớnBán825,0100-170,00008/06/2017655,010
Công ty Cổ phần HLSCổ đông lớnBán964,1400-58,00016/05/2017906,140
Công ty Cổ phần HLSCổ đông lớnMua782,810067,99019/04/2017850,800
Công ty Cổ phần HLSCổ đông lớnBán854,8700-72,06018/04/2017782,810
Công ty Cổ phần HLSCổ đông lớnMua792,2900108,50014/04/2017900,790
Công ty Cổ phần HLSCổ đông lớnBán852,2900-60,00013/04/2017792,290
Công ty Cổ phần HLSCổ đông lớnBán987,0100-73,40011/04/2017913,610
Công ty Cổ phần HLSCổ đông lớnBán1,258,5100-221,54004/04/20171,036,970
Công ty Cổ phần HLSCổ đông lớnBán1,481,1500-222,64003/04/20171,258,510
Công ty Cổ phần HLSCổ đông lớnBán1,792,4100-169,33029/03/20171,623,080
Công ty Cổ phần HLSCổ đông lớnBán1,999,4100-207,00028/03/20171,792,410
Nguyễn Khắc LanhTV HĐQTMua01,000,000395,86028/03/2017395,860
Công ty Cổ phần HLSCổ đông lớnBán2,176,3100-176,90027/03/20171,999,410
Công ty Cổ phần HLSCổ đông lớnBán2,372,3100-196,00024/03/20172,176,310
Công ty Cổ phần HLSCổ đông lớnBán2,474,6100-102,30023/03/20172,372,310
Công ty Cổ phần HLSCổ đông lớnMua2,431,840033,87017/03/20172,465,710
Công ty Cổ phần HLSCổ đông lớnBán2,458,1500-29,51008/03/20172,428,640
Công ty Cổ phần HLSCổ đông lớnBán2,454,0700-57,68017/02/20172,396,390
Công ty Cổ phần Cơ điện IDCCổ đông lớnMua2,435,03007,00023/01/20172,442,030
Công ty Cổ phần Cơ điện IDCCổ đông lớnMua2,413,770024,46017/01/20172,438,230