Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát - Mã CK : APG

TênSLCPTỷ lệ (%)
Công ty Cổ phần Cơ điện IDC2,442,03018.1
Nghiêm Thuận Ánh1,282,5009.5
Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam828,4006.1
Trần Thiên Hà762,0005.6
Nguyễn Hồ Hưng757,5005.6
Nguyễn Hồ Hưng696,5005.1
Công ty Cổ phần HLS655,0104.8
Nguyễn Văn Thưởng654,9004.8
Nguyễn Thị Tâm532,0003.9
Nguyễn Văn Hạnh517,0003.8
Nguyễn Khắc Lanh395,8602.9
Lê Quốc Hùng135,0001.0
Lê Văn Hảo3,8000.0
Phạm Nguyên Hoàng2,0000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : APG - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Nguyễn Thị PhươngTV HĐQTBán436,600436,600-436,60024/10/20170
Công ty Cổ phần HLSCổ đông lớnBán825,0100-170,00008/06/2017655,010
Công ty Cổ phần HLSCổ đông lớnBán964,1400-58,00016/05/2017906,140
Công ty Cổ phần HLSCổ đông lớnMua782,810067,99019/04/2017850,800
Công ty Cổ phần HLSCổ đông lớnBán854,8700-72,06018/04/2017782,810
Công ty Cổ phần HLSCổ đông lớnMua792,2900108,50014/04/2017900,790
Công ty Cổ phần HLSCổ đông lớnBán852,2900-60,00013/04/2017792,290
Công ty Cổ phần HLSCổ đông lớnBán987,0100-73,40011/04/2017913,610
Công ty Cổ phần HLSCổ đông lớnBán1,258,5100-221,54004/04/20171,036,970
Công ty Cổ phần HLSCổ đông lớnBán1,481,1500-222,64003/04/20171,258,510
Công ty Cổ phần HLSCổ đông lớnBán1,792,4100-169,33029/03/20171,623,080
Công ty Cổ phần HLSCổ đông lớnBán1,999,4100-207,00028/03/20171,792,410
Nguyễn Văn HạnhTV HĐQTMua01,000,000395,86028/03/2017395,860
Công ty Cổ phần HLSCổ đông lớnBán2,176,3100-176,90027/03/20171,999,410
Công ty Cổ phần HLSCổ đông lớnBán2,372,3100-196,00024/03/20172,176,310
Công ty Cổ phần HLSCổ đông lớnBán2,474,6100-102,30023/03/20172,372,310
Công ty Cổ phần HLSCổ đông lớnMua2,431,840033,87017/03/20172,465,710
Công ty Cổ phần HLSCổ đông lớnBán2,458,1500-29,51008/03/20172,428,640
Công ty Cổ phần HLSCổ đông lớnBán2,454,0700-57,68017/02/20172,396,390
Công ty Cổ phần Cơ điện IDCCổ đông lớnMua2,435,03007,00023/01/20172,442,030