Lịch sử giao dịch

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : APG - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Công ty Cổ phần HLSCổ đông lớnBán2,458,1500-29,51008/03/20172,428,640
Nguyễn Khắc LanhTV HĐQTMua01,000,000029/03/20170
Công ty Cổ phần HLSCổ đông lớnBán2,454,0700-57,68017/02/20172,396,390
Công ty Cổ phần Cơ điện IDCCổ đông lớnMua2,435,03007,00023/01/20172,442,030
Công ty Cổ phần Cơ điện IDCCổ đông lớnMua2,413,770024,46017/01/20172,438,230
Công ty Cổ phần Cơ điện IDCCổ đông lớnBán2,439,3800-38,99010/01/20172,400,390
Nguyễn Khắc LanhTV HĐQTBán663,400663,400-663,40006/01/20170
Công ty Cổ phần Cơ điện IDCCổ đông lớnMua1,797,5300410,15030/12/20162,207,680
Công ty Cổ phần Cơ điện IDCCổ đông lớnMua1,632,1000190,48021/12/20161,822,580
Công ty Cổ phần Cơ điện IDCCổ đông lớnMua1,331,5900332,32016/12/20161,663,910
Công ty Cổ phần Cơ điện IDCCổ đông lớnMua1,132,8400198,75014/12/20161,331,590
Công ty Cổ phần Cơ điện IDCCổ đông lớnMua822,4700310,37013/12/20161,132,840
Công ty Cổ phần Cơ điện IDCCổ đông lớnMua666,9700155,50012/12/2016822,470
Nguyễn Văn ThưởngCổ đông lớnBán714,9000-60,00011/11/2016654,900
Nguyễn Hồ HưngChủ tịch HĐQTMua757,5001,000,000006/07/2016757,500
Nguyễn Hồ HưngChủ tịch HĐQTMua757,5001,000,000011/08/20160
Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt NamCổ đông lớnMua805,400023,00008/06/2016828,400
Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt NamCổ đông lớnMua565,8000135,00002/06/2016700,800
Trần Thiên HàPhó Chủ tịch HĐQT/TGĐBán1,462,000700,000-700,00016/05/2016762,000
Nguyễn Hồ HưngChủ tịch HĐQTBán2,257,5001,500,000-1,500,00029/01/2016757,500