Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi - Mã CK : APF

Cổ đông lớn

TênSLCPTỷ lệ (%)
Vũ Lam Sơn674,5786.2
Võ Văn Danh625,2645.7
Lê Tuấn Toàn411,9383.8
Ngô Văn Tươi378,4263.5
Bùi Thị Như Hoa333,4363.1
Trần Thanh Chương263,5582.4
Trần Ngọc Hải186,8081.7
Trần Đức Thạch135,7601.2
Tôn Long Thành Nam94,3210.9
Đồng Văn Lập65,5750.6
Phạm Văn Lâm58,6860.5

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : APF - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Trần Thanh ChươngTV HĐQTBán263,558100,000013/10/20170
Phạm Văn LâmTV BKSBán58,6864,000006/09/20170
Phạm Văn LâmTV BKSBán60,6862,000-2,00028/07/201758,686
Bùi Thị Như HoaTrưởng BKSBán383,43650,000-50,00006/07/2017333,436
1